ประกาศรางวัลจากกิจกรรม 1 ปีที่มีกัน CBNTchannel

#ประกาศรางวัลจากกิจกรรม 1 ปีที่มีกัน CBNTchannel ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้โชคดีทุกท่านที่มีรายชื่อด้านล่างนี้ ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ รอรับได้เลย

🎉🎉🎉บัตรรับประทานบุฟเฟ่ต์ สำหรับ 2 ที่ โรงแรม Aetas Lumpini จำนวน 3 รางวัล

1. เฉลิมภพ มีนอก
2. อัญชลี กลิ่นเกษร
3. ณิชาดา ผาณิตต์กุล

🎉🎉🎉หมอนรูปช้าง Arrow สุดคิวท์ จำนวน 20 รางวัล

1.รัตน์เกล้า วัฒนกิจ
2.ญาตินันท์ เฉลิมนันทพิชัย
3. ปัญญา ช่ำชองกิจกุญ
4. ปิยะวรรณ วรศรัณย์
5. วรรธนี จันทรมิตรี
6. ฟ้า เดหวัง
7. พรรัศมี แซ่ฉั่ว
8. ศศิมา ปรีชาเดช
9. ชุลีรัชต์ หมื่นจบ
10. จิดา คมศร
11. ปิยนันท์ พิจิตรวรการ
12. สุพิชญา เดอร์ซิงค์
13. ภคพร เอี่ยมสนธิทรัพย์
14. สุนันท์ อุ่นอินทร์
15. ขนิษฐา เอี่ยมม่วงน้อย
16. กนกลดา พาทีสกุล
17. ภัทรดนัย แสงสมจิต
18. ศรัณญารัตน์ อิ่มประเสริฐศรี
19. ดาว เรืองผู้ดี
20. ปิยฉัตร นาคสม

🎉🎉🎉สบู่ Skin7 Swiss Gold & Diamond Beauty Sosp จำนวน 4 รางวัล

1. สิวลี รัตนสมบูรณ์
2. ถาวร ปิยวนิตย์
3. ฉันทวิชช์ โอบอ้อม
4 . พัลลภ ปกป้อง

🎉🎉🎉ครีมกันแดด Flawless Dunscreen UV Protection จำนวน 4 รางวัล

1. Suthatip Sangiamsri
2. วีรกานต์ สิบมงคลเลิศ
3. วรรวรรณ ผันสิบตรี
4. อุไร นาคาม

🎉🎉🎉โฟมล้างหน้า Garnier Men จำนวน 4 รางวัล

1. สกภณ ภักดีวิจิตร
2. วรรษมน ปรีชาเดช
3. ชิษนุพงศ์ จิรธนาธัญวัฒน์
4. สมภพ แสงจันทร์ดี

🎉🎉🎉Gift Voucher ร้าน Cold Stone มูลค่า 200 บาท จำนวน 10 รางวัล

1. ธันย์ชนก เตชพาหพงษ์
2. wanna katakunrungrot
3. ปรางทิพย์ ชื่อรุ่งเรือง
4. ทวีศักดิ์ ธำรงค์สุนทร
5. นุชนารถ กฤษณะสนธิ
6. ภูวภัทร ภัทรเพียรประสิทธิ์
7. นดล ภูภานอก
8. ฐานิตานันท์ หาญมีชัย
9. สุภพ กนกวนาศัย
10. อำนาจ ครรชพงษ์