แสงฟ้าก่อสร้าง เปิดตัว Yuu ศรีราชา คอนโดเหนือระดับริมหาดมูลค่าโคร งการ 1.75 พันล้าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

แสงฟ้าก่อสร้าง เปิดตัว Yuu ศรีราชา คอนโดเหนือระดับริมหาดมูลค่าโคร งการ 1.75 พันล้าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมเติมเต็มความสมดุลในชีวิต ด้วยแนวคิด ปรัชญาการออกแบบ สไตล์ ZEN ที่อิงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบ และรายล้อมด้วยธรรมชาติ เจาะลูกค้า 3 กลุ่มหลัก ราคาเริ่มต้น 3.7 ล้านบาท พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษฉลองเปิด โครงการ

บริษัท เอสเอฟซี เวนเจอร์ ศรีราชา จำกัด ในเครือ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด เปิดตัว Yuu ศรีราชา คอนโด สุด Exclusive High Rise 29 ชั้น มูลค่าโครงการ 1.75 พันล้านบาท ริมชายหาดศรีราชา เติมเต็มสมดุลชีวิตด้วยแนวคิดกา รใช้ชีวิตตามปรัชญา ZEN ที่เน้นความเรียบง่าย อิงธรรมชาติอันเงียบสงบ เพื่อการพักผ่อนขั้นสูงสุด พร้อมสรรค์สร้างระบบ “Smart Living” สิ่งอำนวยความสะดวกที่คัดสรรมาเ พื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในก้าวสู่การใช้ชีวิตแบบ “THE ULTIMATE LIVING EXPERIENCE” ราคาเริ่มต้น 3.7 ล้านบาท เจาะ 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก จัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูก ค้าที่จองในช่วง Pre-Sale รับส่วนลดเงินสดสูงสุดมูลค่ากว่ า 9 แสนบาท และลุ้นรับสิทธิซื้อห้องในราคาสุ ดพิเศษ 99,999 บาท/ตรม. (จากราคาเฉลี่ยของโครงการที่ 130,000 บาท/ตรม.) ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้ที่ http://www.yuusriracha.com/

นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้จะเป็นปีที่บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง ก้าวสู่ปีที่ 50 ถือได้ว่าเราดำเนินธุรกิจผ่านร้ อนผ่านหนาวมาได้กึ่งศตวรรษแล้ว ซึ่งในช่วง 20 ปีแรกเป็นยุคทองที่เราเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมกับเศรษฐกิจ ไทย หลังจากนั้นเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิ จที่บริษัทก่อสร้างหลายรายปิดกิ จการลง แต่เรามีความภูมิใจที่เป็นหนึ่ง ในบริษัทที่ฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจ มาได้ ด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาโ ดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน จวบจนปัจจุบันเรากลายเป็นบริษัท ก่อสร้างชั้นนำที่เชี่ยวชาญในกา รก่อสร้างอาคารสูงและมีเงินทุ นจดทะเบียน 800 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้เราจึงมีโอกาสได้รู้ จักและทำงานให้กับผู้พัฒนาโครงก ารรายใหญ่หลากหลายบริษัท จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพั ฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ศรีราชาแห่ งนี้ ซึ่งทางเราเล็งเห็นถึงทำเลที่มี ศักยภาพในการลงทุนเพราะที่ดินผื นนี้นอกจากจะมีความพิเศษที่มีด้ านหน้าติดถนนสุขุมวิทและด้านหลั งติดริมโค้งหาดศรีราชาแล้ว ยังเป็นที่ดินผืนสุดท้ายที่สามา รถขึ้นตึกสูงได้ในบริเวณนี้

“และอีกหนึ่งปัจจัยเสริมที่สำคั ญก็คือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐ กิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่รัฐบาลไทยส่งเสริมและผลักดัน ให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค Thailand 4.0 ที่เราเห็นความเคลื่อนไหวและความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เรายิ่งมั่นใจในการตัดสินใ จลงทุนครั้งนี้ โดยเราได้จัดตั้ง บริษัท เอสเอฟซี เวนเจอร์ ศรีราชา จำกัด อันเป็นบริษัทในเครือ บริษัท แสงฟ้า ก่อสร้าง จำกัด เป็นเจ้าของในการพัฒนาโครงการ Yuu แต่เพียงผู้เดียว”

ด้าน นายอนุศักดิ์ อัมพรสุขสกุล ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอฟซี เวนเจอร์ ศรีราชาจำกัด กล่าวว่าโครงการ Yuu ศรีราชา คาดว่าจะสร้างเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2562 เจาะกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือผู้ที่สนใจซื้อไว้เพื่ ออยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพฯที่ต้องก ารซื้อเก็บไว้เพื่อเป็นบ้านพั กตากอากาศหลังที่สองเพราะใช้ เวลาขับรถเพียงแค่ 1 ชม. จากกรุงเทพฯ ด้วยการคมนาคมที่สะดวกสบาย หรือจะเป็นคนท้องถิ่นที่ต้องการ ขยายครอบครัว ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงเช่นกัน เนื่องจากศรีราชาเป็นเมืองเศรษฐ กิจที่มีการขยายตัวสูงมากส่วนกลุ่ มที่สองคือผู้ที่สนใจในการลงทุ นซื้อเพื่อปล่อยเช่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ ที่สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เ พื่อสร้างรายได้และกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ สนใจจะซื้อไว้เพื่อลงทุนหรือใช้ ชีวิตในวัยเกษียณ

Yuu ในภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลว่า ความสง่างาม เหนือระดับ ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ของเราในก ารสร้างสรรค์ Yuu คอนโดริมชายหาดศรีราชาที่คุณจะไ ด้สัมผัสธรรมชาติ เสมือนถูกโอบล้อมด้วยท้องทะเลอั นกว้าง สุดสายตา และรายล้อมด้วยธรรมชาติ เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้ าง Yuu ให้เป็นมากกว่าที่พักอาศัย แต่ยังเป็นบ้านที่ให้คุณผ่อนคลา ย สร้างแรงบันดาลใจ กลับสู่ชีวิตที่เรียบง่าย นิ่งสงบ และสร้างสมดุลให้ชีวิตได้อีกครั้ง เพื่อก้าวสู่การใช้ชีวิตแบบ ’THE ULTIMATE LIVING EXPERIENCE’

ซึ่งจุดขายหลักของโครงการ Yuu แบ่งออกเป็น 4 ความเหนือระดับด้วยกันคือ

The Ultimate Design คอนเซ็ปต์ โดยรวมของโครงการนั้นได้แรงบันด าลใจมาจากแนวคิดการใช้ชีวิต ตามปรัชญา ZEN จากรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารที่เน้นความเรียบง่ายแต่สง่างาม ด้วยมงกุฎสีทองอร่ามบนยอดตึก เปรียบดังแร่ทองคำ ที่สื่อถึงความมั่งคั่งอุดมสมบู รณ์ในส่วนของรูปแบบการตกแต่งภาย ในห้องพักและส่วนกลาง เราเน้น รูปแบบที่เรียบง่าย ใช้โทนสีอิงธรรมชาติเพื่อให้บรร ยากาศผ่อนคลาย ในขณะเดียวกัน เราให้ความใส่ใจเรื่องการจัดสรร รายละเอียดในทุกตารางพื้นที่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแบบฉบับวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น

The Ultimate Facilities ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกร ะดับ โรงแรม 5 ดาว สิ่งอำนวยความสะดวกที่คัดสรรมาเ พื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตอบรับทุกการใช้ชีวิตเหนือระดับ ของคุณและครอบครัว เช่นบ่อแช่ออนเซ็นทั้งในร่มและก ลางแจ้ง แยกชายและหญิงในสไตล์ดั้งเดิมขอ งญี่ปุ่น, Japanese Tatami Room ห้องสันทนาการและพักผ่อนในบรรยา กาศสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมชมวิว สวนหินรูปแบบ Zen, สระว่ายน้ำ Infinity Edge Pool สระว่ายน้ำระบบเกลือ พร้อมวิวทะเลสุดสายตา, Co-Working Space ให้คุณได้ทำงานหรือพักผ่อนอ่านห นังสือในบรรยากาศผ่อนคลาย, และ Beach Patio and Pier ทางเดินลงหาดส่วนตัว แบบเล่นระดับที่มีมุมพักผ่อนในแ ต่ละชานพัก ให้คุณนั่งชมพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้า พร้อมสะพานทอดยาวไปในทะเล ให้ความสงบและเป็นส่วนตัวเพื่อลู กบ้านของโครงการ Yuu

The Ultimate Smart Living – Yuu เป็นโครงการแห่งแรกในศรีราชา ที่ติดตั้งระบบ Smart Home Automation ให้ในทุกห้องพัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบรับการใช้ชีวิต เพิ่มความสะดวกสบายตามแบบฉบับไล ฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Smart Door Lock พร้อม Magnetic Alarm ระบบสัญญาณกันขโมย และเปิด ปิด ประตูอัตโตมัติที่ใช้งานได้ถึง 3 ระบบ ทั้ง Password, Keycard, และApplication ผ่าน Smart phone ที่สามารถสร้างรหัสชั่วคราว ในการเข้าห้องพัก และตรวจเช็คตารางเวลาเข้าออก ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย, Smart Electronic Control ให้คุณควบคุมระบบ เปิด ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และโทรทัศน์ง่ายๆ ผ่าน Mobile Application, Smart Auto Light คำนึงถึงความสะดวกสบายในยามค่ำคื น ด้วยระบบเปิดไฟแบบอัตโนมัติในบริ เวณโถงหน้าประตูเมื่อเปิดประตู บ้าน และไฟอัตโนมัติ บริเวณ บันไดทางเดินสู่ห้องน้ำในเวลากล างคืน และสุดท้าย Smart Flood Sensor ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านหน้า จอมือถือในกรณีมีน้ำรั่ว บริเวณใต้ซิงค์ครัวในห้องพัก เพื่อจัดการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

The Ultimate Location ให้คุณใช้ชีวิตมีระดับบนพื้นที่ ทำเลที่ดีที่สุดในศรีราชา แห่งเดียวที่ติดถนนสุขุมวิทและติ ดริมโค้งหาดศรีราชาที่มองเห็นวิวทะเลได้เกือบทุกทิศทาง” นายอนุศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้อีกหนึ่งในจุดขายของโค รงการเราคือ รับประกันหลังการขาย 5 ปี ในส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร, ระบบไฟฟ้า ประปา รวมไปถึงชุดตกแต่งภายใน ที่มากับห้องชุด เมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ ทั่วไปในท้องตลาดที่รับประกันหลั งการขายเพียง 1-2 ปี ซึ่งเราคาดว่าน่าจะทำให้ลูกค้าพึ งพอใจ และตัดสินใจง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเพื่ออยู่อาศัยเอง หรือเพื่อลงทุนปล่อยเช่า

โครงการ Yuu ศรีราชา ตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เดินทางสะดวกติดถนนใหญ่ ใกล้รถไฟความเร็วสูงโครงการในอน าคตเพียง 6 กม. รายล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวก ครบครัน เช่น หลากหลายร้านอาหารริมทะเลในระยะ ที่เดินไปได้จากโครงการ, ห้างโรบินสัน ศรีราชา, ตึกคอม โรงเรียนดาราสมุทร, โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, รพ.สมิติเวช และ รพ.พญาไท ศรีราชา ถือเป็นที่สุดแห่งประสบการณ์การ ใช้ชีวิตเหนือระดับ บนทำเลที่ดีที่สุดในศรีราชา เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชันหลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการอย่างแท้ จริง

เปิดจอง Pre-Sale ในวันที่ 18-19 สิงหาคมนี้ พิเศษสำหรับลูกค้าที่มาจองในช่ว ง Pre-Sale จะได้รับส่วนลดเงินสดสูงสุด มูลค่ากว่า 9 แสนบาท และลุ้นรับสิทธิซื้อห้องในราคาสุ ดพิเศษ 99,999 บาท ต่อ ตรม. (จากราคาเฉลี่ยของโครงการที่ 130,000 บาท ต่อ ตรม) ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้ที่ http://www.yuusriracha.com/