บลจ.ไทยพาณิชย์ เข้าร่วมโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ของ ก.ล.ต.

นายณรงค์ศักดิ์  ปลอดมีชัย (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้รับโล่จากนายรพี สุจริตกุล (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ในการได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ให้บริการออกการแบบลงทุน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจรผ่านบริการออกแบบการลงทุน 5 ขั้นตอน โดยมุ่งหวังที่จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต