ภาพข่าว: สถาบันคุ้มครองเงินฝากเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ ‘SAFE IT UP คุ้มครอง เพื่อคุณ’

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ล่าสุด ‘SAFE IT UP  คุ้มครอง เพื่อคุณ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากแก่ประชาชน พร้อมเปิดตัวกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอเล่าเรื่องความสำคัญและบทบาทการคุ้มครองเงินฝาก ในหัวข้อ “SAFE IT UP คุ้มครอง เพื่อคุณ – READ AND WRAP UP” โดยได้รับเกียรติจาก นายสาทร  โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ลำดับที่ จากซ้าย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนางสาวกมลวรรณ ศีลาภิรัติ รองผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) , นายจิรานุวัฒน์  ธัญญะเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบริหารงานทั่วไป (ลำดับที่ จากซ้าย), นางสาวปณาลี  วิเศษสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการคุ้มครองเงินฝาก (ลำดับที่ จากซ้าย), นายกริช  เศรษฐนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน (ลำดับที่ จากซ้าย) และนางสาวพัสกร พลบูรณ์ นักแสดง และหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ (ลำดับที่ จากซ้าย) ร่วมงาน ณ ห้อง the playhouse โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ ชั้น สยามสแควร์วัน