ENTERTAIN

โปรแกรมรายการช่อง 3 และช่อง 33: วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

เรื่องเล่าเช้านี้                                  พูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟ กับเทศกาลวิ่งในรูปแบบใหม่ “KILORUN” กิโลรัน เทศกาลวิ่งไปกินไป ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องสุขภาพ รักการกิน ชอบเดินทาง ในช่วงครอบครัวบันเทิง เวลา 06.00 – 08.30 น.