LIFESLTYLE

Calendar News :: ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดงาน “Central 70th Anniversary” (เซ็นทรัล 70 แอนนิเวอร์ซารี)

ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดงาน Central 70th Anniversary” (เซ็นทรัล 70 แอนนิเวอร์ซารี) ฉลองครบ “70 ปี ห้างเซ็นทรัล” ด้วยการตกแต่งภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ให้เป็นสวนสวรรค์แห่งดอกไม้นานาพรรณ เพื่อมอบความสุขแทนคำขอบคุณลูกค้า ในวันพฤหัสบดีที่ 16พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ ชั้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

หมายเหตุ :        งาน Central 70th Anniversary” (เซ็นทรัล 70 แอนนิเวอซารี่)

จัดระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม และ

ระหว่างวันที่ 16 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี