เนสท์เล่รวมพลังลดขยะพลาสติก ร่วมรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า นำทีมพนักงานเนสท์เล่จิตอาสากว่า 200 คน ทำกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดสัตหีบบริเวณโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ เนื่องในวันอาสาสมัครสากล (World Volunteer Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อส่งเสริมจิตอาสาให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจในการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตอกย้ำเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ “ลดละขยะพลาสติก (Beat Plastic Waste)”  ของเนสท์เล่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ลดการใช้พลาสติกในสำนักงาน การนำกระสอบน้ำตาลขนาดใหญ่ของโรงงานที่ใช้งานแล้ว มาตกแต่งและนำกลับมาใช้ใหม่เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ รวมทั้งการให้ความรู้และส่งเสริมพนักงานในการแยกขยะ ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนขยะพลาสติกในแหล่งต่างๆ รวมทั้งทะเล มหาสมุทร และลำน้ำ นับเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆ จากองค์กรสู่ชุมชน เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน