เอคเซนเชอร์คว้าอันดับ 1 องค์กรที่ยอมรับความหลากหลาย

เอคเซนเชอร์คว้าอันดับ 1 องค์กรที่ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างมากที่สุดในโลกวัดจากดัชนีทอมสัน รอยเตอร์ส

เอคเซนเชอร์ (NYSE: ACN) ขึ้นแท่นองค์กรที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากวัดคะแนนดัชนีความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของทอมสัน รอยเตอร์ส (Thomson Reuters Diversity & Inclusion Index) ซึ่งมีองค์กร 100 แห่งทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับและยกย่องในแง่การให้คุณค่ากับความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง ในฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของทอมสัน รอยเตอร์ส (Thomson Reuters ESG) สำหรับดัชนีนี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2559 และถือเป็นเกณฑ์การวัดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายในที่ทำงานที่ครอบคลุมที่สุดเกณฑ์หนึ่ง

“สำหรับเอคเซนเชอร์แล้ว ความมุ่งมั่นในเรื่องนี้เริ่มมาจากผู้บริหารระดับสูงสุด และได้ขยายไปทุกภาคส่วนของบริษัท” นายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าว “เราให้ความสำคัญกับความหลากหลายในองค์กรของเราด้วยการมุ่งเน้น “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลาย” ซึ่งพนักงานของเราร่วม 449,000 คนทั่วโลกยึดถือเป็นค่านิยมหลักร่วมกัน ขณะเดียวกันก็นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะตัวมาใช้เพื่อสนับสนุนลูกค้าและธุรกิจขององค์กรอย่างสุดความสามารถ”

ในการจัดทำดัชนีดังกล่าว ทอมสัน รอยเตอร์ส ได้พิจารณาข้อมูลของบริษัทจดทะเทียนกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกที่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยประเมินจากตัวชี้วัด 24 เกณฑ์ใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความหลากหลาย การยอมรับความแตกต่าง การพัฒนาบุคลากร และประเด็นข่าวที่เป็นข้อวิพากษ์ จากนั้น จึงคำนวณโดยถ่วงน้ำหนักด้วยความสำคัญในตลาด และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

“เราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ความสามารถในการแข่งขัน และทำให้ที่ทำงานเป็นที่ที่ทุกคนรู้สึกถึงการยอมรับอย่างเท่าเทียมและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในนั้น ซึ่งเอคเซนเชอร์ยึดถือเรื่องนี้อย่างจริงจังและแสดงให้พนักงานเห็นว่า ผู้ที่จะผลักดันเรื่องการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายในองค์กรนั้น มาจากการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในแต่ละวัน ดังนั้น จึงมีการประสานร่วมใจกันระหว่างพนักงาน ลูกค้า และชุมชนของเรา ในการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเสมอภาค ที่ทำให้ทุกคนสามารถเจริญก้าวหน้าและมุ่งสู่ความสำเร็จได้” นายนนทวัฒน์กล่าว

การดำเนินการของเอคเซนเชอร์ในการพัฒนาให้ที่ทำงานเป็นที่ที่เห็นคุณค่าความแตกต่างและความหลากหลายมากขึ้น และทอมสัน รอยเตอร์ส ได้นำมาใช้ประเมินค่าดัชนี้ ได้แก่:

  • การตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรที่มีความหลากหลาย คณะกรรมการบริหารของเอคเซนเชอร์มีความหลากหลาย ทั้งในทางภูมิศาสตร์และเพศ โดยเป็นกรรมการที่มาจาก 6 ประเทศใน 4 ทวีป ประกอบด้วยสุภาพสตรี 4 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ
  • การเสริมสร้างให้มีความเสมอภาคในที่ทำงาน บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2025 จะต้องมีสัดส่วนพนักงานหญิงร้อยละ 50 ของพนักงานทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ เอคเซนเชอร์ก็มีพนักงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 41 ของพนักงานทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 45 ของพนักงานใหม่
  • การพัฒนาและส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถ ปีที่ผ่านมา บริษัทลงทุนกว่า 935 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปกับการเรียนรู้และพัฒนาด้านวิชาชีพ ซึ่งรวมทั้งการลงทุนพัฒนาทักษะใหม่ เพื่อช่วยให้พนักงานก้าวทันในเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลาวด์ เทคโนโลยีเอไอ และโรโบติกส์
  • การยึดมั่นในความโปร่งใส บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานในหลาย ๆ ประเทศ เป็นต้นว่า การที่เอคเซนเชอร์เป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาทางธุรกิจแห่งแรกที่สมัครใจเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานในสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็น เพศสภาพ เชื้อชาติ พนักงานที่มีความพิการบกพร่อง และความอาวุโสในวงการ

ตั้งคณะกรรมการบริหารที่มีความหลากหลาย / เสริมสร้างให้มีความเสมอภาคในที่ทำงาน / พัฒนาและส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถ

“ทุกคนที่ทอมสัน รอยเตอร์ส ต่างเข้าใจดีว่า การให้ความสำคัญกับผลกระทบทางสังคมโดยรวมคือพื้นฐานของการสร้างความสำเร็จทางการเงินในระยะยาว” นายนนทวัฒน์กล่าว “การสร้างสถานที่ทำงานแห่งอนาคต คือ การพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลาย ที่สามารถดึงคนที่เก่งและมีความสามารถที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมงานได้ ดัชนีการยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง (Diversity & Inclusion Index) เป็นเครื่องมือช่วยให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ สามารถค้นหากิจการที่เข้าใจในเรื่องนี้ และตัดสินใจลงทุนได้เหมาะสม สอดคล้องกับค่านิยมและผลประกอบการ”

การจัดอันดับของทอมสัน รอยเตอร์ครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติยศล่าสุดที่เอคเซนเชอร์ได้รับในด้านการยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง ซึ่งบริษัทได้แสดงออกอย่างแน่วแน่ในการทำให้พนักงานวางใจได้ว่าทุกคน ไม่ว่าจะอายุเท่าใด ความสามารถทางร่างกายเป็นอย่างไร มีเชื้อชาติ เพศกำเนิด อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ ศาสนา และรสนิยมทางเพศ จะเป็นอย่างไร ก็ล้วนมีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จ สำหรับการจัดอันดับอื่น ๆ ที่เอคเซนเชอร์มีรายชื่อติดโผในช่วงปีที่ผ่านมาได้แก่ 100 Best Corporate Citizens globally จาก Corporate Responsibility Magazine และ The Disability Equality Index ในสหรัฐอเมริกา, Top 50 Companies for Diversity จาก DiversityInc ในสหรัฐอเมริกา, Corporate Equality Index ของ The Human Rights Campaign และ Nikkei Top 100 Companies for Women ในประเทศญี่ปุ่น, The Times Top 50 Employers for Women ในสหราชอาณาจักร และ 100 Best Companies for Women จาก Working Mother & AVTAR ในประเทศอินเดีย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างของเอคเซนเชอร์ สามารถดูได้ทาง www.accenture.com/diversity