Business

Funding Societies จับมือ PEAK หนุน SME เข้าถึงเงินทุนโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

Spread the love

Funding Societies จับมือ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ หนุนธุรกิจ SME เข้าถึงเงินทุนโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

นาย ชัชกร พฤกษานานนท์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Funding Societies ประเทศไทย และ นาย ภีม เพชรเกตุ ผู้ก่อตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พียูยูเอ็น อินเทลลิเจนท์ จํากัด หรือแพลตฟอร์มบัญชี PEAK

Funding Societies แพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ SME ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จับมือ PEAK ผู้นำนวัตกรรมโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เสริมเขี้ยวเล็บ SME ขยายธุรกิจคว้าโอกาสในการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเพิ่มสภาพคล่องผ่านเงินทุนทางเลือกเพื่อธุรกิจ ได้สูงสุด 20 ล้านบาท ด้วยการใช้ฐานข้อมูลด้านบัญชีในระบบ PEAK มายื่นประกอบการพิจารณาเงินทุนกับ Funding Societies ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน รู้ผลภายใน 7 วัน ส่ง SME ไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ธุรกิจ SME เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งนับเป็นธุรกิจถึง 99.5% ของประเทศ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 6 ล้านล้านบาท แต่ SME ไทยส่วนมากก็ยังประสบกับปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทำให้เติบโตได้ไม่เต็มที่ ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นมาในเวลาที่เหมาะสมในการช่วยธุรกิจ SME ให้ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงเงินทุนทางเลือกเพื่อธุรกิจและสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

นาย ชัชกร พฤกษานานนท์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Funding Societies ประเทศไทย (ดำเนินการภายใต้ FS Capital Co., Ltd. เชี่ยวชาญในการให้กู้ยืมโดยตรงแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) เผยถึงการร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จํากัด หรือ PEAK นวัตกรรมโปรแกรมบัญชี 100% On Cloud ว่าเป็นความมุ่งมั่นผสานการทำงานร่วมกัน และเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Financial Ecosystem ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บริการโปรแกรม ของ PEAK ให้ได้เข้าถึงเงินทุนทางเลือกเพื่อธุรกิจในรูปแบบสินเชื่อเพื่อการค้าแบบ B2B ของ Funding Societies ที่มีความหลากหลายสามารถตอบโจทย์ในทุกๆ ช่วงวงจรธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเงินทุนสามารถยื่นขอเงินทุนเพื่อธุรกิจกับ Funding Societies ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ PEAK ซึ่ง PEAK จะเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับความยินยอมของผู้กู้ส่งให้ Funding Societies ลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร ไม่ต้องมาสาขา ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมรู้ผลอนุมัติภายใน 7 วัน

”เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ PEAK เนื่องจากเราเห็นถึงโอกาสที่แข็งแกร่งร่วมกันในการสนับสนุนธุรกิจ SME ในประเทศไทย ซึ่งยังมีธุรกิจ SME อีกมากที่มีศักยภาพ มีอัตราการเติบโตที่ดีแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่นๆได้ ซึ่งเราสามารถเข้าไปช่วยเติมเต็มช่องว่างทางการเงินดังกล่าว โดยให้การสนับสนุนทางเลือกทางการเงินในรูปแบบสินเชื่อเพื่อการค้าที่มีความหลากหลาย อาทิ สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนบิลที่วางแล้วเป็นเงินสดโดยไม่ต้องรอเครดิตเทอม ทำให้ผู้ประกอบการทำออเดอร์อื่นๆ ได้โดยไม่สะดุด สินเชื่อเพื่อใบสั่งซื้อ ที่ช่วย SME ซื้อสินค้ามาเติมสต็อก สินเชื่อธุรกิจโครงการ ที่ให้ผู้รับเหมาจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐและเอกชนสามารถนำโครงการมายื่นขอสินเชื่อ และ สินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเราสามารถสนับสนุนลูกค้าของ PEAK ได้สูงสุดถึง 20 ล้านบาทต่อราย ” นาย ชัชกร กล่าว

นาย ภีม เพชรเกตุ ผู้ก่อตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พียูยูเอ็น อินเทลลิเจนท์ จํากัด หรือแพลตฟอร์มบัญชี PEAK กล่าว ”การผนึกกำลังของเรากับ Funding Societies ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเรา ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับ Funding Societies ในการขยายโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อแก่ SME โดยลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการของเรากว่า 28,000 ธุรกิจ และ 1,600 สำนักงานบัญชี จะสามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น”

“โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK สามารถจัดการบัญชีได้อย่างครบวงจร สรุปผลประกอบการ ข้อมูลรายการขาย สินค้า และการเก็บเงิน แบบเรียลไทม์ จัดการเอกสารทางการค้า เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว เพียงทำการกดดาวน์โหลดเอกสารงบการเงินและบัญชีจากฟังก์ชันใช้งานของ PEAK ก็สามารถส่งต่อเป็นหลักฐานยื่นขอเงินทุนเพื่อธุรกิจกับทาง Funding Societies ได้ทันที” นาย ภีมกล่าวเสริม

ลูกค้าปัจจุบันในกลุ่มธุรกิจ SME ของ PEAK สามารถสมัครขอรับเงินทุนได้ที่ www.peakaccount.com และสำหรับ SME ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อมูลค่า 3 ล้านบาทขึ้นไป 50 รายแรกภายในสิ้นเดือน พฤษภาคม 2567 จะได้รับ cashback 1% ของวงเงินอนุมัติ* ลูกค้าธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพและต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Funding Societies สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://fundingsocieties.co.th

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข อนึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลในทันทีโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Spread the love