BusinessFinance and Banking

BJC ได้รับเลือกเป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET 100

Spread the love

BJC ได้รับเลือกเป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET 100

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50, SET50FF, SET100, SET100FF* sSET, SETCLMV, SETHD, SETESG และSETWB ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567) โดย BJC ได้รับเลือกเป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 ในรอบครึ่งปีหลังของปี 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC กล่าวว่า “BJC ได้รับเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป เป็นผลจากความพยายามร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรในทุกกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งตอกย้ำถึงศักยภาพเป็นหุ้นพื้นฐานแกร่งของ  BJC ที่อยู่ในโฟกัสของนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าดัชนี้ดังกล่าวจะทำให้ BJC เป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันไทยและต่างชาติ รวมถึงจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าสนใจในการลงทุนจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

การคัดเลือกหลักทรัพย์ BJC ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 และ SET100 ในครั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งเพิ่มเติมเกณฑ์พิจารณาสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายเทียบกับจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทด้วย นอกเหนือจากการพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การกระจายของผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) และมูลค่าซื้อขายของหลักทรัพย์เทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าหุ้นในดัชนีมีสภาพคล่องและสามารถซื้อขายได้


Spread the love