Business

เชลล์ ขยายกำลังการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานจาระบีในประเทศไทย

Spread the love

เชลล์ ขยายกำลังการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานจาระบีในประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการส่งออกที่สำคัญของเชลล์ในเอเชีย-แปซิฟิก

เชลล์ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญในการขยายกำลังการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานจาระบีในประเทศไทย มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น ด้วยการขยายกำลังการผลิตขึ้นเป็นสามเท่า จาก 5,000 ตัน สู่กำลังการผลิตสูงสุดได้ถึง 15,000 ตันต่อปี ครอบคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของความต้องการในประเทศไทย และส่งออกไปยังกว่า 40 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

นายเจสัน หว่อง รองประธานบริหารธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์ จำกัด (Shell plc.) กล่าวว่า “ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นเชลล์มุ่งมั่นขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้โลกในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้น (Keep the World Progressing Today for Tomorrow) ผ่านการลงทุนทางกลยุทธ์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงลูกค้าในประเทศไทยด้วย เราส่งเสริมความมั่นคงในการจัดหาพลังงานพร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ความก้าวหน้าทางธุรกิจที่ยั่งยืนสำหรับพันธมิตรธุรกิจของเรา รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ด้วย”

เชลล์ครองอันดับ 1 ในตลาดน้ำมันหล่อลื่นระดับโลกมาเป็นเวลา17 ปีติดต่อกัน คงความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยความสามารถในการตอบสนองและเข้าใจถึงเทรนด์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เชลล์จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นทั่วโลกกว่า 5 พันล้านลิตรต่อปีครอบคลุมความต้องการ ทั้งกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจการขนส่งเชิงพาณิชย์ และกลุ่มลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ทั่วไป เช่น  Helix, Rimula, Rotella, Pennzoil, Spirax, Tellus และ Omala ภายใต้ฐานลูกค้าราว 1 ล้านคนในตลาด 160 แห่งทั่วโลก

การลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตโรงงานจาระบีในวันนี้ ทำให้โรงงานจาระบีแห่งนี้เป็นโรงงานจาระบีของเชลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นการเสริมความเข้มแข็งของโรงงานในฐานะศูนย์กลางการส่งออกที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของเรามากขึ้น และสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนของเชลล์”

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่ากรมธุรกิจพลังงานมีพันธกิจหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านพลังงานและการพัฒนาศักยภาพของคน เชลล์ในฐานะบริษัทพลังงานระดับโลกที่เติบโตเคียงข้างประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า130 ปี นำนวัตกรรมเทคโนโลยีและความรู้ความเชี่ยวชาญมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสังคมไทย ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานให้ก้าวหน้าและเกิดการแข่งขันในตลาดอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด กรมธุรกิจพลังงานพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเชลล์เพื่อให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้กับประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐฯ ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน”

นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับธุรกิจของเชลล์ เราจึงมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวไทยมาโดยตลอด และในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งโรงงานจาระบีเชลล์ในประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้ช่วยสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจ ด้วยการลงทุนขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงงานจาระบีเชลล์ในประเทศไทย โรงงานแห่งนี้มีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นรองรับการผลิตจาระบีคุณภาพสูงที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง และน้ำตาล ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

โรงงานจาระบีของเชลล์มุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการดำเนินงาน 100% ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอน นอกจากนี้ เครื่องจักรภายในโรงงานมีประสิทธิภาพในการถ่ายโอนความร้อนได้ดี ช่วยลดการใช้น้ำมันร้อนของโรงงานได้ถึง 20% ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้พลังงานในการผลิตน้อยลง และลดปริมาณของเสียจากการผลิต (Zero Grease Waste)

เชลล์ประเทศไทยเติบโตเคียงข้างสังคมไทยมานานกว่า 130 ปี เรามุ่งมั่นส่งมอบพลังงานและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กลยุทธ์ Shell Powering Progress เชลล์มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและปกป้องสิ่งแวดล้อม สนับสนุนนโยบายของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเพื่อให้บรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ในฐานะพันธมิตรที่วางใจได้ของประเทศไทยและผู้บริโภค เชลล์ยังเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่นเพื่อสมรรถนะยานยนต์และความยั่งยืน มุ่งผลักดันการเติบโตของธุรกิจ นำความเชี่ยวชาญด้านพลังงานจากเชลล์ทั่วโลก ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ต่อประเทศ คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าอย่างยั่งยืน”


Spread the love