finfit with ttb ชวนฟัง ชวนคิด ใน LIVE Talk “ออกแบบชีวิต… พิชิตเป้าหมาย” 

finfit with ttb ชวนฟัง ชวนคิด ใน LIVE Talk “ออกแบบชีวิต… พิชิตเป้าหมาย” พร้อมปรับวิธีคิด และการวางแผนการเงินกับ “ก็อต-จิรายุ” 

 

finfit with ttb ชุมชนออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการมีชีวิตทางการเงินที่ดี ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมค้นหาคำตอบและสร้างแรงบันดาลใจ ในกิจกรรม finfit with ttb LIVE Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ออกแบบชีวิต… พิชิตเป้าหมาย” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. ผ่าน facebook closed 

group : finfit with ttb โดยมี “ต๊ะ-พิภู พุ่มแก้วกล้า” ชวนคุยกับซุปตาร์คนดัง “ก็อต-จิรายุ ตันตระกูล” 

ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการออกแบบและตั้งเป้าหมายชีวิต และแนวทางการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

มาร่วมค้นหาคำตอบ ในการปรับวิธีคิด ปรับพฤติกรรม เพื่อเริ่มต้นลงมือทำความฝันให้กลายเป็นความจริง และมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในวันนี้และอนาคต

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม facebook closed group : finfit with ttb เพื่อร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้  
คลิก https://www.facebook.com/groups/512649280082706