นครฉงชิ่ง จัดการประชุมนานาชาติ การค้าและการลงทุนภาคตะวันตกของจีน ครั้งที่ 5

นครฉงชิ่งจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการค้าและการลงทุนภาคตะวันตกของจีน ครั้งที่ 5 รวบรวมผู้จัดแสดงสินค้ามากเป็นประวัติการณ์จาก 40 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

The ten gigabit Ethernet switching chip developed by China Aerospace Science and Technology Corporation was unveiled at the Fifth WCIFIT, on May 18, Chongqing.

รายงานข่าวจากไอฉงชิ่ง (iChongqing) เปิดเผยว่า การประชุมนานาชาติว่าด้วยการค้าและการลงทุนภาคตะวันตกของจีน ครั้งที่ 5 (The Fifth Western China International Fair for Investment and Trade หรือ WCIFIT) และการประชุมความร่วมมือนานาชาติว่าด้วยโครงการเชื่อมโยงฉงชิ่ง-ระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ ประจำปี 2566 (2023 CCI-ILSTC International Cooperation Forum) ได้เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ณ นครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

งาน WCIFIT ในปีนี้จัดเต็มพื้นที่ 13 ฮอลล์ ครอบคลุม 180,000 ตารางเมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา และได้กำหนดหัวข้อประจำปีว่า “การเปิดประเทศของจีนและการพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” (Inland China Open-up & Innovative Development Driven by Digital Technology) โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็นสองส่วนหลักซึ่งเน้นไปที่การลงทุน การค้า และการส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำหรับประเทศแขกรับเชิญเกียรติยศ (Guest Country of Honor) ในปีนี้คือประเทศมาเลเซีย ส่วนมณฑลรับเชิญประกอบด้วยมณฑลเสฉวนและมณฑลกานซู

ในงาน WCIFIT ครั้งนี้ นครฉงชิ่งได้ลงนามในโครงการ 84 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนตามสัญญารวม 2.85415 แสนล้านหยวน (ประมาณ 4.069 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยโครงการลงทุนขององค์กรที่บริหารโดยส่วนกลางประกอบด้วยการสร้างกลุ่มการผลิตขั้นสูง การส่งเสริมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคตะวันตกของจีน รวมถึงการพัฒนาและการใช้พลังงาน

“เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและปรับปรุงขั้นตอนทางศุลกากร หน่วยงานศุลกากรของสิงคโปร์และจีนได้ผสานระบบเชื่อมโยงข้อมูลระดับชาติ (National Single Window) เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเอกสารและข้อมูลทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” คุณตัน เคียต หาว (Tan Kiat How) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของสิงคโปร์ กล่าว

ส่วนทางด้านการประชุมความร่วมมือนานาชาติ CCI-ILSTC ในปีนี้ มีแขกผู้ทรงเกียรติจากสิงคโปร์ ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ มาร่วมหารือเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างจีนตะวันตกกับทั่วโลกผ่านระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ (ILSTC)

คุณวิไลคำ โพสาลัท (Vilaykham Phosalath) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและการคมนาคมของลาว ระบุว่า รถไฟจีน-ลาวมีบทบาทสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างสองประเทศ นอกจากนั้นยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ไทย มาเลเซีย เมียนมา และสิงคโปร์

ในการประชุมครั้งนี้ สมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีน (China Federation of Logistics & Purchasing) ได้เผยแพร่ดัชนีการพัฒนาระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ ประจำปี 2565 โดยให้ความสำคัญกับตัวบ่งชี้หลักสามประการ ได้แก่ ขนาดของการพัฒนา คุณภาพ และความสามารถในการแข่งขัน

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ดัชนีการพัฒนาระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ ประจำปี 2565 อยู่ที่ระดับ 135.2 หรือเพิ่มขึ้น 10.3% และ 32.5% เมื่อเทียบกับปี 2564 และ 2563 ตามลำดับ

ในระหว่างการประชุมสี่วัน องค์กรมากกว่า 900 แห่ง และแขกผู้ทรงเกียรติ 186 คน จาก 40 ประเทศและภูมิภาค รวมถึง 29 มณฑล และ 2 เขตบริหารพิเศษของจีน ได้มารวมตัวกันที่นครฉงชิ่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันตกของจีน (“Invest in China” Western Region Special Promotion Event) และการประชุมว่าด้วยการพัฒนาการบริโภคในเขตเมืองของจีนโดยนิตยสารฟอร์บส ประจำปี 2566 (2023 Forbes China Urban Consumption Development Forum)