BUSINESS

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ตอบรับการขยายตัวของตลาด GO GREEN

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ตอบรับการขยายตัวของตลาด GO GREEN ลุยหาคนให้สอดรับกับความต้องการตลาด เพิ่มประสิทธิผลให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุด

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย (ManpowerGroup Thailand) ผู้นำธุรกิจให้บริการจัดหาคน-จัดหางานระดับโลกมากว่า 70 ปี ที่ช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับผู้สมัครงานและองค์กรมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมตอบรับกับการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังให้ความสำคัญกับนโยบาย GO GREEN และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม ลุยหาคนทำงานในอุตสาหกรรมสีเขียวให้สอดรับกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการเน้นหาผู้สมัครงาน และลูกค้าในกลุ่มพลังงานสะอาด รวมถึงบริษัทที่มีนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

นางสาวลิลลี่ งามตระกูลพานิช ผู้จัดการประจำประเทศไทย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า “ในปัจจุบันหลายธุรกิจได้นำแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาปรับใช้กับองค์กรเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งผู้บริโภคและสังคมมักมองหา และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการจากองค์กรที่เอาใจใส่ในเรื่องของความยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเน้นหาผู้สมัครงานและลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จึงเป็นการตอบรับนโยบาย GO GREEN เพื่อผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และขยายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสังคม แต่ยังเป็นการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมโดยรวม และเป็นแรงกระตุ้นให้องค์กรอื่น ๆ เข้าร่วมในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและพลังงานสะอาดอีกด้วย”

สำหรับ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย การจับคู่ระหว่างผู้สมัครงานที่มีทักษะความสามารถในการทำงานตรงตามความต้องการขององค์กร เข้ากับรูปแบบธุรกิจที่ผู้ทำงานมีความถนัดและสนใจ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ที่สูงสุด รวมถึงยังต้องการเพิ่มประสิทธิผลให้กับลูกค้าอย่างตรงจุด ด้วยการรับฟังและเข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งผู้สมัครงาน และองค์กร โดยแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีแผนการดำเนินงานในการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านพลังงานสะอาดและความยั่งยืน เพื่อทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพดังกล่าว จะนำพาให้ลูกค้าเติบโตและสร้างผลกระทบที่ดีต่อองค์กรอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการค้นคว้าแนวโน้มและพัฒนาความเชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจสีเขียวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและลูกค้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้เข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำในการส่งเสริมความยั่งยืนและพลังงานสะอาด และจะดำเนินการให้บริการอย่างตรงจุดเพื่อสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ยิ่งไปกว่านั้น แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้มีแนวทางในการบริหารการทำงานของคนในองค์กรด้วยการให้รางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่คนทำงาน ให้พนักงานงานรู้สึกถึงความสำคัญของตนเองต่อองค์กร และมีกำลังใจ ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นการทำงานให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสร้างความรู้สึกรักในงานที่ทำ รวมถึงสร้างสัมพันธ์ที่เข้มแข็งให้กับคนในองค์กรด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การจัดอันดับและให้รางวัลเป็นวิธีหนึ่งที่แมนพาวเวอร์เลือกใช้ ซึ่งได้ช่วยสร้างความกระตือรือร้น ตลอดจนส่งผลให้คนทำงานรู้สึกว่า พวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืน และเป็นการสื่อสารกับสังคมว่า องค์กรมีความใส่ใจในเรื่องความยั่งยืนและพลังงานสีเขียว

อย่างไรก็ตาม วิสัยทัศน์นี้จะทำให้แมนพาวเวอร์กรุ๊ปสามารถเข้าถึงโอกาสในตลาดนี้ได้อย่างมากมาย อีกทั้งการสร้างพันธมิตรกับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างฐานลูกค้าและสร้างความไว้วางใจในองค์กร ตลอดจนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในวงกว้างและเกิดเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง

องค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจบริการของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2171-2399 และเว็บไซต์ www.manpowerthailand.com/th หรืออีเมล recruitmentthailand@manpower.co.th และทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย