BusinessInsurance

FWD ประกันชีวิต เปิดตัว “CI ALL-in-One” แบบประกันโรคร้ายแรงที่ดูแลต่อเนื่อง

Spread the love

FWD ประกันชีวิต เปิดตัว “CI ALL-in-One” แบบประกันโรคร้ายแรงที่ดูแลต่อเนื่องครบจบในหนึ่งเดียว

FWDประกันชีวิต เปิดตัว “CI ALL-in-One” แบบประกันโรคร้ายแรงแพ็กเกจเดียวคุ้มครองครบทุกความกังวลพร้อมรับผลประโยชน์เงินก้อนเมื่อตรวจพบ 50 โรคร้ายแรง และดูแลต่อเนื่อง ทั้งในช่วงระหว่าง จนถึงหลังการรักษา ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย สำหรับการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ พร้อมค่าชดเชยรายวันเมื่อรับการรักษาแบบผู้ป่วยในจากการเจ็บป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทยและกัมพูชา บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต กล่าวว่า ทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับภาวะต่างๆ รอบตัวที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรง ซึ่งการดูแลรักษามักมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้หายจากโรคร้าย ไปจนถึงค่าดูแลและฟื้นฟูสุขภาพในระหว่างพักรักษาตัว และอาจขาดรายได้หากต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากความจำเป็นที่เรามองเห็นเราจึงทำความเข้าใจในสถานการณ์ของลูกค้าและพัฒนาเป็นแบบประกัน “ซีไอ ออลล์-อิน-วัน (CI ALL-in-One)”  ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม ช่วยให้ลูกค้าของเรา สามารถรับมือกับโรคร้ายแรงได้อย่างหมดห่วง พร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายต่างๆ และมั่นใจกับการใช้ชีวิตในทุกสถานการณ์

จุดเด่นที่แตกต่าง

  • รับผลประโยชน์เงินก้อนสูงสุด 100% ของทุนประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง แบบซีไอ 50 เมื่อตรวจพบ 50 โรคร้ายแรง
  • เหมาจ่ายสบายใจ ดูแลค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายหลังได้รับวินิจฉัยว่าป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง ซึ่งครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง โรคทั่วไป และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
  • รายได้ไม่สะดุด รับค่าชดเชยรายวัน สูงสุดถึง 2,500 บาทต่อวัน เมื่อเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในจากการเจ็บป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง และเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ
  • จัดเต็มการบำบัดมะเร็ง คุ้มครองเพิ่มเติมการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง อาทิ การตรวจทางพันธุกรรมเพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง (Genomic Test for Cancer Treatment) การรักษาโรคมะเร็งรูปแบบใหม่ (New Curative Cancer Treatment) และยังครอบคลุมการรักษาแพทย์ทางเลือก เช่น การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนจีน ไคโรแพรคติก และการบำบัดอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)

ผู้ที่สนใจแบบประกัน CI ALL-in-One” สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิต FWD ประกันชีวิต

พร้อมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FWD Customer Center 1351 หรือช่องทางเว็บไซต์ https://www.fwd.co.th/

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัย


Spread the love