BusinessIT

“เวสเทิร์น ดิจิตอล” ติดอันดับองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

Spread the love

“เวสเทิร์น ดิจิตอล” ติดอันดับองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกในปี 2567 จากสถาบัน Ehisphere ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

การคัดเลือกประจำปีของ Ethisphere มุ่งเน้นไปที่องค์กรที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในบริหารกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้านจริยธรรม (Ethics) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) และการกำกับดูแล (governance) ที่แข็งแกร่ง

เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น (NASDAQ: WDC) ได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2567 (2024 World’s Most Ethical Companies®) ซึ่งได้ผ่านจากพิจารณาจากสถาบัน Ethisphere สถาบันชั้นนำระดับโลกด้านการวัดและประเมินมาตรฐานจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

เวสเทิร์น ดิจิตอล ติดอันดับองค์กรที่มีจริยธรรมมากสุดในโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และเป็นหนึ่งในห้าองค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในปี 2567 มีผู้ได้รับรางวัล 136 ราย จาก 20 ประเทศ และ 44 อุตสาหกรรม

คุณโจ ซานโตซูโอโซ (Joe Santosuosso) รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (VP and Chief Compliance Officer) ของเวสเทิร์น ดิจิตอล กล่าวว่า “ผมกล่าวในฐานะบริษัท เวสเทิร์น ดิจตอล ดำเนินงานทั่วโลกโดยมุ่งเน้นที่การบูรณาการการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมในทุกด้านขององค์กร” และเสริมอีกว่า “การได้รับคัดเลือกติดต่อกันเป็นปีที่ 6 เป็นข้อพิสูจน์ถึงปรัชญาของเราที่ว่าวิธีการดำเนินธุรกิจของเรามีความสำคัญพอๆ กับผลิตภัณฑ์ที่เราทำ”

คุณเอริกา แซลมอน เบิร์น (Erica Salmon Byrne) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และประธานบริหารของ Ethisphere (Ethisphere’s Chief Strategy Officer and Executive Chair) กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมบริษัทต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับและพิจารณว่าเป็ยองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก (World’s Most Ethical Companies®) เรามองเห็นถึงความทุ่มเทขององค์กรเหล่านี้ในการพัฒนาการดำเนินการทางด้านจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด” เพิ่มเติมว่า “องค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมได้สร้างมาตรฐานระดับสูงสำหรับการเป็นพลเมืองขององค์กร โดยสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมงานและคู่แข่งปฏิบัติตาม ขอแสดงความยินดีกับ เวสเทิร์น ดิจิตอล ที่ได้รับเกียรตินี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นของบริษัทต่อหลักจริยธรรมที่เข้มแข็งไม่เพียงแต่น่ายกย่องเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จทางธุรกิจอีกด้วย”

ระเบียบวิธีและการให้คะแนน

การประเมินบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกมีพื้นฐานมาจาก Ethics Quotient® ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Ethisphere ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ครอบคลุมซึ่งกำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องจัดเตรียมข้อพิสูจน์สำคัญที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันมากกว่า 240 จุดเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งจริยธรรมของตน แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โปรแกรมด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก และความคิดริเริ่มที่สนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่ง ข้อมูลดังกล่าวได้รับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพิ่มเติมโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของเราซึ่งใช้เวลาหลายพันชั่วโมงในการตรวจสอบและประเมินกลุ่มผู้สมัครในแต่ละปี กระบวนการนี้ทำหน้าที่เป็นกรอบการทำงานเพื่อรวบรวมและประมวลหลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงจากองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมและจากทั่วโลก


Spread the love