แอ็บเซ็น บรรลุหลักชัยสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ เซ็นสัญญากับพันธมิตรช่องทางจำหน่าย 1,000 รายทั่วโลก

แอ็บเซ็น (Absen) ผู้ผลิตจอแอลอีดีชั้นนำระดับโลก ประกาศว่าบริษัทได้บรรลุหลักชัยสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ โดยแผนการขยายเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จนบริษัทมีพันธมิตรช่องทางจำหน่ายแตะ 1,000 รายทั่วโลก เครือข่ายพันธมิตรที่ทรงคุณค่าถือเป็นเสาหลักของโครงสร้างองค์กรทั่วโลกของแอ็บเซ็น และความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายก็ช่วยเสริมแกร่งสถานะผู้นำของบริษัทในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโลยีแอลอีดี ตลอดจนช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาด

ตลาดจอแอลอีดียังคงมีการเติบโตแบบทวีคูณ เทคโนโลยีจอแอลอีดีได้เข้ามาสร้างมาตรฐานในฐานะโซลูชันที่เป็นที่ต้องการในทุกการใช้งาน แซงหน้าเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เคยได้รับความนิยม เช่น โปรเจกเตอร์ เป็นต้น การเติบโตของตลาดแอลอีดีได้รับแรงผลักดันจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีไมโครแอลอีดีและมินิแอลอีดี ซึ่งมีความแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังคงมีความก้าวหน้ามากขึ้นและยังคงเป็นกลไกขับเคลื่อนความต้องการในอุตสาหกรรมแอลอีดีทั่วโลกต่อไป

ความมุ่งมั่นของแอ็บเซ็นในการขยายเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกด้วยการขยายพันธมิตรช่องทางจำหน่ายนั้น ถือเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเติบโตแบบทวีคูณโดยตรง

แอ็บเซ็นดำเนินงานในกว่า 130 ตลาด ครอบคลุมตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีพนักงานและตัวแทนกว่า 2,000 คนที่รับผิดชอบดำเนินโครงการกว่า 50,000 โครงการจนสำเร็จลุล่วงจนถึงปัจจุบัน

แอ็บเซ็นเริ่มสร้างเครือข่ายพันธมิตรนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2544 และตลอดระยะเวลาสองทศวรรษในอุตสาหกรรมแอลอีดี แอ็บเซ็นมีเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกที่มั่นคง และมุ่งมั่นทำงานร่วมกับธุรกิจที่มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ และแรงผลักดันที่คล้ายคลึงกัน

นโยบายช่องทางจำหน่ายของแอ็บเซ็นพัฒนาขึ้นจากสภาพแวดล้อมความร่วมมือที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการทำกำไร คุณภาพและบริการ ตลอดจนความมุ่งมั่นและความสามารถในการคิดในระดับสากลและลงมือทำในระดับท้องถิ่น

คุณลอรา ลัว (Laura Luo) หัวหน้าฝ่ายตลาดสากลของแอ็บเซ็น กล่าวว่า “องค์กรมากมายตัดสินใจเข้ามาเป็นพันธมิตรที่ทรงคุณค่าของแอ็บเซ็นเพราะชื่อเสียงของแบรนด์ ตัวองค์กร คุณภาพผลิตภัณฑ์ นโยบายช่องทางจำหน่าย และอีกหลายเหตุผล”

“ในทางกลับกัน เราได้ค้นหาและพบกับพันธมิตรที่มีอุดมการณ์ทางธุรกิจเช่นเดียวกับเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดถืออย่างจริงจังในฐานะผู้ประกอบการ และการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนจะเป็นความพยายามที่เราจะทำร่วมกับพันธมิตรรายใหม่ของเรา”

ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร ควบคู่ไปกับความซื่อสัตย์ ความกตัญญู และความรับผิดชอบ ซึ่งแอ็บเซ็นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตลอดสองทศวรรษในฐานะผู้นำตลาด และในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แอ็บเซ็นก็มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านความยั่งยืนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ราว 700,000 ตันในช่วงเวลาดังกล่าว

ในอนาคต พันธมิตรที่มีศักยภาพสูงรายใหม่จะได้รับการฝึกอบรม ได้รับคำแนะนำ การชี้แนะแนวทาง และการสนับสนุนจากทีมงานแอ็บเซ็นที่มีความรู้กว้างขวาง ภายใต้สภาพแวดล้อมของความไว้วางใจกัน และจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากโอกาสมากมายที่อุตสาหกรรมแอลอีดีมอบให้แก่ทั่วโลก

ขณะเดียวกัน ความสามารถของแอ็บเซ็นในการสร้างพันธมิตรรายใหม่ยังคงดำเนินต่อไป โดยผู้ผลิตจอแอลอีดีรายนี้มุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายทั่วโลก เพื่อให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงความทุ่มเทของบริษัทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมแอลอีดี ผ่านทางบริษัทพันธมิตรที่มีแนวคิดเหมือนกัน ไปจนถึงตัวผู้ใช้งานเอง

แอ็บเซ็นยินดีต้อนรับพันธมิตรช่องทางจำหน่ายที่ทรงคุณค่ารายใหม่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

https://www.absen.com/connect-to-the-future