เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เฟ้นหาพล็อตเรื่องมาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ ผุดโครงการ “MAJOR WRITER CONTEST คุณเขียน เราสร้าง”

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เฟ้นหาพล็อตเรื่องมาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ ผุดโครงการ “MAJOR WRITER CONTEST คุณเขียน เราสร้าง” ชวนเหล่านักเขียนส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เฟ้นหาพล็อตเรื่องคุณภาพนำมาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ ผุดโครงการ “MAJOR WRITER CONTEST คุณเขียน เราสร้าง” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เหล่านักเขียนได้แสดงศักยภาพ และเป็นการค้นหาสุดยอดนักเขียนพล็อตเรื่องที่มีไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ชวนเหล่านักเขียนส่งผลงานเข้าประกวดไม่จำกัดจำนวนเรื่องต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ชิงเงินรางวัลเรื่องละ 30,000 บาท

โครงการ “MAJOR WRITER CONTEST คุณเขียน เราสร้าง”  เปิดกว้างให้นักเขียนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ เพียงแค่คุณมีความสามารถในการเล่าเรื่อง ส่งผลงานเรื่องย่อภาพยนตร์ 3-5 หน้า เข้าประกวดโดยไม่จำกัดจำนวนเรื่องต่อคน ชิงเงินรางวัลเรื่องละ 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ซึ่งพล็อตเรื่องที่จะส่งเข้าประกวด ไม่จำกัดเนื้อหาหรือประเภท แต่ต้องมีคุณค่า สร้างความประทับใจ และมีความแปลกใหม่ โดยผลงานที่สามารถสร้างความบันเทิง แรงบันดาลใจ และความน่าสนใจ จะได้รับการพิจารณานำมาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สนใจส่งผลงานพร้อมประวัติย่อของคุณมาที่อีเมล์ majorwritercontest@gmail.com

 ติดตามความเคลื่อนไหวและการประกาศผลผ่านทาง Fanpage Major Group โดยจะประกาศผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 10 เรื่อง ผ่านสู่รอบ Pitching กับคณะกรรมการ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 จากนั้นผลงานที่ผ่านสู่รอบ Pitching จะต้องนำเสนอผลงานโดยร่วมพูดคุยกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงภาพยนตร์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกผลงาน รับเงินรางวัลเรื่องละ 30,000 บาท ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563