นครเฉวียนโจวทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ตั้งเป้าดัน GDP เกินหลัก 2.8 ล้านล้านหยวนภายในปี 2035

นครเฉวียนโจว ในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในเรื่องอิทธิพลของเศรษฐกิจภาคเอกชนนั้น ได้กำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สำหรับปี 2035 ไว้ที่กว่า 2.8 ล้านล้านหยวน

เป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้ได้รวมอยู่ในแผนพัฒนาฉบับล่าสุดของนครเฉวียนโจว ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นเพิ่งเผยแพร่ไปเมื่อไม่นานมานี้

แผนดังกล่าวระบุว่า นครเฉวียนโจวยังได้ตั้งเป้าดัน GDP ให้แตะระดับราว ๆ 1.5 ล้านล้านหยวนภายในปี 2025 และผลักดันต่อเนื่องให้ถึงหลัก 2.1 ล้านล้านหยวนภายในปี 2030 ด้วย

นครเฉวียนโจวมีเป้าหมายในการทำให้ยอดผู้พำนักอาศัยถาวรแตะหลัก 10 ล้านคน และกระตุ้นให้ GDP ต่อหัวแตะหลัก 280,000 หยวนภายในปี 2035 ด้วย

นครเฉวียนโจวจะดำเนินการตามมาตรการสำคัญ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและล้ำนวัตกรรม ระหว่างช่วงเวลาในแผนพัฒนาประเทศระยะเวลา 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)

แผนการดังกล่าวระบุว่า นครเฉวียนโจวจะยังคงมุ่งมั่นรับหน้าที่เป็นผู้นำมณฑลฝูเจี้ยนในแง่ของผลผลิตทางเศรษฐกิจ พัฒนาตัวเองให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขีดความสามารถทางการแข่งขันเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เป็นผู้นำกลุ่มเมืองนวัตกรรมของประเทศ และบรรลุความก้าวหน้าสำคัญในการสร้างระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ระหว่างช่วงเวลาในแผนพัฒนาประเทศระยะเวลา 5 ปี ฉบับที่ 14

นอกจากนี้ นครเฉวียนโจวยังจะยกระดับความพยายามในการสร้างกลุ่มองค์กรตัวอย่าง เพราะคาดกันว่านครเฉวียนโจวจะเป็นแหล่งรวมองค์กรเอกชนกว่า 3,000 แห่ง แต่ละแห่งมีมูลค่าผลผลิตกว่า 100 ล้านหยวน และองค์กรเอกชนอีกกว่า 10 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีมูลค่าผลผลิตเกิน 1 หมื่นล้านหยวน

นครเฉวียนโจวยังจะให้ความสำคัญกับการยกระดับโครงสร้างเมือง เสริมแกร่งการสร้างความเจริญทางจิตใจ ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางนิเวศ และพัฒนาประสิทธิภาพในการปกครอง

ภายในปี 2025 จำนวนปีที่ได้รับการศึกษาของประชากรในนครเฉวียนโจวโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นแตะ 12.5 ปี จำนวนแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพต่อประชากร 1,000 คนจะอยู่ที่ 3.05 ราย ขณะที่ความครอบคลุมของประกันแบบสะสมทรัพย์พื้นฐานจะอยู่ที่ 95%

 

คำบรรยายภาพ – นครเฉวียนโจวสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจีน (ภาพโดย Chen Yingjie)