ดัชนีการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาจีน-อาเซียน เผยผลการประเมินชุดแรก พร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือต่อไป

ดัชนีการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาจีน-อาเซียน ซึ่งรวบรวมโดยสำนักอุตุนิยมวิทยากว่างซีและสำนักงานบริการข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจจีน (CEIS) ได้เปิดเผยผลการประเมินหลักชุดแรกในพิธีเปิดงานแสดงอุปกรณ์และบริการอุตุนิยมวิทยาจีนครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ณ เมืองหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

ผลการประเมินหลักชุดแรกประกอบด้วย ระบบมาตรฐานการพัฒนาความทันสมัยทางอุตุนิยมวิทยาจีน-อาเซียน และรายงานดัชนีการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาจีน-อาเซียน (ลาว) ประจำปี 2564

ข้อมูลระบุว่า มีการรวบรวมปัจจัยบ่งชี้เพื่อทำการประเมินรวม 49 รายการ ใน 4 มิติ ได้แก่ การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การสังเกตทางอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศ และการบริการทางอุตุนิยมวิทยา จนออกมาเป็นผลการประเมินหลักของระบบมาตรฐานการพัฒนาความทันสมัยทางอุตุนิยมวิทยาจีน-อาเซียน

รายงานดัชนีการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาจีน-อาเซียน (ลาว) มีการวิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาของลาว

ทั้งนี้ งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo) เป็นผู้เลือกประเทศเป้าหมายที่จะจัดทำดัชนีการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาจีน-อาเซียน และจะเผยแพร่รายงานเป็นประจำทุกปีในอนาคต

ดัชนีดังกล่าวเริ่มทำการวิจัยในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศจีน (CMA) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ในการแบ่งปันโอกาสใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล และเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ

จง กัวผิง หัวหน้าสำนักอุตุนิยมวิทยากว่างซี กล่าวว่า ดัชนีนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์การพัฒนาทางอุตุนิยมวิทยาของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยให้ข้อมูลอ้างอิงทางดิจิทัลเพื่อยกระดับความร่วมมือทางอุตุนิยมวิทยาระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียน

สวี่ เซียวเฟิง หัวหน้าสมาคมบริการอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศจีน (CMS) กล่าวว่า ดัชนีการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาจีน-อาเซียน ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลคุณภาพสูงและนวัตกรรมความร่วมมือมากมาย ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านอุตุนิยมวิทยา

ดัชนีดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ลาวได้พัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากสภาพอากาศ รวมถึงยกระดับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยมีความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศและปัจจัยบ่งชี้อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอันทันสมัย หลี่ เซียว หัวหน้านักวิเคราะห์จีน-อาเซียนของ CEIS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจชั้นนำของจีนในเครือของสำนักข่าวซินหัว กล่าว

 

ทั้งนี้ งานแสดงอุปกรณ์และบริการอุตุนิยมวิทยาจีนครั้งที่ 6 เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน

 

คำบรรยายภาพ: พิธีเปิดตัวผลการประเมินหลักของดัชนีการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาจีน-อาเซียน เมื่อวันที่ 11 กันยายน