จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “แนวคิด BCM ต่อระบบสาธารณสุขในช่วงภัยพิบัติ”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “แนวคิด BCM สู่ระบบสาธารณสุขในช่วงภัยพิบัติ” มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะจัดสัมมนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี Jomo Kenyatta ของเคนยา การสัมมนายังได้รับการสนับสนุนจากโครงการ JICA สำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน/เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโครงการ “ระบบการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนผ่านการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ”

การสัมมนาในวงกว้างที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา และงานนี้โชคดีมากในเรื่องนี้ นอกจากนี้ ความสำเร็จของการดำเนินงานยังสะท้อนถึงจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งของความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างสองมหาวิทยาลัยในระดับสถาบันเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของภาควิชาและคณะต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การพยาบาลและแผนการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย

การสัมมนาได้รวบรวมวิทยากรที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีพื้นที่ซึ่งพวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความต่อเนื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนและการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ผู้บรรยายคนแรกคือ ศาสตราจารย์วาตานาเบะ เคนจิ (Professor Watanabe Kenji) จากสถาบันเทคโนโลยีนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกล่าวถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์วาตานาเบะ (Professor Watanabe) ตามมาด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์แนท ลีลาวัต (Assistant Professor Natt Leelawat) และคุณแอนน์ โอมาโม (Ms. Anne Omamo) ซึ่งกล่าวถึง BCM และการจัดการธุรกิจของเคนยาตามลำดับในช่วงวิกฤต วิทยากรกลุ่มที่ 2 มุ่งเน้นไปที่ระบบสาธารณสุขของไทยและเคนยา และการนำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ร.ต. ประชานาถ นันทัยทวีกุล (Assistant Professor Police Sub-Lieutenant Prachanat Nunthaitaweekul) และ ดร.แคโรไลน์ งูงี (Dr. Caroline Ngugi) ต่างกังวลว่าระบบบริการสาธารณสุขของรัฐจะดำเนินไปอย่างไรในช่วงวิกฤตโควิด-19