การทดสอบภาษาอังกฤษที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและบริษัทเอกชน

Cambridge Assessment English หน่วยงานไม่แสวงกำไรของ University of Cambridge ได้ร่วมมือกับ Cambridge University Press เพื่อเปิดตัว Linguaskill การทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีความแม่นยำ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ว่าจ้างทั่วทั้งเอเชียมั่นใจได้ว่า ทีมงานขององค์กรมีทักษะภาษาในระดับที่เพียงพอสำหรับการแข่งขันในระดับระหว่างประเทศ

Francesca Woodward กรรมการผู้จัดการระดับโลกของ English of Cambridge University Press & Assessment กล่าวว่า “Linguaskill ช่วยผู้ว่าจ้างในการคัดสรรบุคคลที่มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม มิใช่เพียงความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ไม่เพียงพอต่อการสื่อสาร แต่ต้องมีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ในแง่นี้ Linguaskill ได้พัฒนาขึ้นเพื่อทำให้กระบวนการวัดระดับทักษะภาษาของผู้สมัครงานเป็นไปอย่างง่ายดาย รวมถึงการวัดระดับทักษะทางภาษาของพนักงานเดิมเพื่อวางแผนและประเมินแนวทางการฝึกอบรม”

Linguaskill พัฒนาขึ้นโดย Cambridge Assessment English ซึ่งเป็นผู้พัฒนาการทดสอบระดับแนวหน้าของโลกสำหรับผู้เรียนและครูผู้สอนด้านภาษา อย่างเช่น Cambridge English Qualifications และ IELTS การทดสอบ Linguaskill นี้ครอบคลุมทักษะทางภาษา 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวหน้าเพื่อให้รายงานผลการประเมินทักษะทางภาษาที่แม่นยำได้ภายในเวลาเพียง 48 ชั่วโมง โดยมีผลการทดสอบสอดคล้องกับ Common European Framework of Reference (CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการบ่งชี้ทักษะทางภาษา

เพื่อตอบสนองความต้องการทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทั้งสถาบันการศึกษาและที่ทำงานทั่วโลก Cambridge Assessment English ได้พัฒนา Linguaskill Test ขึ้น การทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์พร้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ ซึ่งมาใน 2 เวอร์ชัน ประกอบด้วย Linguaskill General (ทั่วไป) และ Linguaskill Business (ธุรกิจ) เป็นนวัตกรรมแนวทางการประเมินภาษาอังกฤษซึ่งสถาบันการศึกษาและผู้ว่าจ้างงานต้องการ

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
• มีความแม่นยำ: Linguaskill ได้รับการสนับสนุนโดยการวิจัยของ Cambridge และมีการทดลองทดสอบกับผู้พูดกว่า 40 ภาษาจาก 50 ประเทศเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ
• มีความยืดหยุ่น: การทดสอบ Linguaskill มีการปรับให้เข้ากับระดับทักษะของผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนโดยเฉพาะ
• มีความสะดวก: Linguaskill ดำเนินการทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลาในสภาพแวดล้อมการทดสอบที่ได้มาตรฐานและอยู่ภายใต้การคุมสอบที่ได้มาตรฐาน
• ผลลัพธ์รวดเร็วและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ: คุณจะได้รับผลการทดสอบภายใน 48 ชั่วโมงหลังการสอบ โดยจะทราบผลของส่วนการฟังและการพูดในทันที ผลของการทดสอบนี้ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เนื่องจากสอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR

“การสอบของเราได้ช่วยผู้คนกว่า 55 ล้านคนทั่วโลกในการเรียนภาษาอังกฤษและพิสูจน์ทักษะของพวกเขาต่อโลก ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ไม่เหมือนที่อื่นใดของเราได้ทำให้ Cambridge อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยเชื่อมช่องว่างด้านการสื่อสารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะที่เอเชียมุ่งยกระดับสู่สากลต่อไป ทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งจะช่วยธุรกิจในการปลดล็อกโอกาสและแข่งขันในเวทีโลก Linguaskill จะช่วยองค์กรต่าง ๆ ในการคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมและออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น” Francesca Woodward กล่าวเสริม

Linguaskill จัดสอบได้อย่างง่ายดายสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม เนื่องจากเป็นการทดสอบเดียวสำหรับคนที่มีทักษะทุกระดับ ตั้งแต่ในระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง การทดสอบออนไลน์แบบหลายระดับนี้ยังทำให้กระบวนการทดสอบเป็นไปอย่างง่ายดาย ด้วยการทำให้องค์กรต่าง ๆ ดำเนินการจัดสอบและคุมสอบได้ในสถานที่ของตนเอง ภายใน 48 ชั่วโมง ผู้จัดการทดสอบสามารถเข้าถึงรายงานผลการทดสอบที่มีข้อมูลครอบคลุมในรายละเอียด ความรวดเร็วของการรายงานผลยังช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการคัดสรรผู้สมัครที่มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม และช่วยให้บุคคลพัฒนาทักษะทางภาษาได้ในระยะยาว

บริษัทหลายแห่งได้บูรณาการ Linguaskill เข้าเป็นองค์ประกอบหลักของการฝึกอบรมภายในองค์กรแล้ว เครือธนาคารหลายแห่งได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Cambridge Assessment English เพื่อกำหนดมาตรฐานภาษาอังกฤษภายในองค์กรสำหรับตำแหน่งงานในระดับต่าง ๆ และใช้ Linguaskill ในการคัดกรองผู้สมัครงานใหม่ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินระดับความสามารถ เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กร จึงเป็นแรงจูงใจสำคัญสำหรับพนักงานในการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมทักษะภาษา