‘น้ำ’ ปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อทุกชีวิต ‘เจาะใจ’ เจาะลึกเรื่องน้ำบาดาล โดย  ‘คุณศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์’ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายการ เจาะใจ” เทปนี้พิธีกร  “ดู๋-สัญญา คุณากร” จะพาไปล้วงลึกและว่ากันด้วยเรื่องของ “น้ำ” ที่ถือเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต โดยพูดคุยกับ “คุณศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์”  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หน่วยงานเล็กๆ แต่ภาระหน้าที่รับผิดชอบยิ่งใหญ่ นั่นก็คือการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ หรือที่เรียกกันว่า “น้ำบาดาล” ให้เพียงพอต่อการนำไปใช้ประโยชน์ 

“คุณศักดิ์ดา” ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “น้ำบาดาลทุกบ่อ คือ น้ำแร่ธรรมชาติ  เพราะในน้ำบาดาลประกอบไปด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติมากมาย เพียงแต่ว่าปริมาณแร่ธาตุในน้ำบาดาลจะแตกต่างกันไปตามสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่นั้นๆ ในอดีตเมื่อ 30-40 ปีก่อน คนไม่ต้องซื้อน้ำ สามารถใช้น้ำฝนหรือน้ำ ที่มีตามธรรมชาติดื่มกินได้  ปัจจุบันเกือบทุกบ้านต้องซื้อน้ำดื่ม เนื่องจากน้ำตามธรรมชาติในปัจจุบันมีสารปนเปื้อน ทำให้ร่างกายได้รับสารพิษที่มากับน้ำ จึงเกิดการเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล  และตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุข โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ต้องไม่ขาดแคลน” 

รายการ เจาะใจ วันเสาร์ที่ 26 มีนาคมนี้ เวลา 21.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD (หมายเลข 30)