CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

ENTERTAIN

ช่อง 3 อาสาเป็นสะพานบุญ กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี เปลี่ยนลอตเตอรี่เป็นแต้มบุญ”

ช่อง 3 อาสาเป็นสะพานบุญ พร้อมพาไปเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ ในกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี เปลี่ยนลอตเตอรี่เป็นแต้มบุญณ ชุมชนเกาะกลาง


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร คณะผู้บริหาร คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้จัดการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ ผู้จัดการบริหารประชาสัมพันธ์ และ พนักงานจิตอาสา   พร้อมด้วยนักแสดงจากซีรีส์ พี่พระเอกกับเด็กหมาในกอง ก๊กปริญญา อังสนันท์  – วาโยภีรวัฒน์ สารีวงษ์ และ คุณตฤณริช หนองหิน ผู้เขียนบทซีรี่ส์  ร่วมส่งมอบลอตเตอรี่เก่าที่ไม่ถูกรางวัลในกิจกรรม ช่อง 3 อาสาทำดี เปลี่ยนลอตเตอรี่เป็นแต้มบุญ ให้กับชุมชนเกาะกลาง (สุขุมวิท 48/1) เพื่อนำไปจัดทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ผู้เสียชีวิตที่ยากไร้ และจัดทำดอกไม้สำหรับถวายพระ โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดขอมอบให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเกาะกลาง

ในการนี้ คุณจุไรรัตน์ เครือพิมาย ผู้นำวิสาหกิจชุมชนเกาะกลาง ได้พาเยี่ยมชมชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย ที่เป็นต้นแบบชุมชนในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ (Zero Waste) และฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน ได้แก่ ฐานขยะทำเงินจากลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล ฐานกระถางต้นไม้จากฝาขวดพลาสติก ฐานก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร และฐานสบู่จากน้ำมันพืชใช้แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาคนในชุมชนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งช่อง 3 ขอเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการจัดการขยะและของเสียอย่างถูกวิธี และหวังจะเป็นแรงกระเพื่อมเพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติในวงกว้างต่อไปอย่างยั่งยืน

ผู้ที่สนใจเรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อผ่านเพจเฟซบุ๊ก: วิสาหกิจชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย หรือคุณจุไรรัตน์ เครือพิมาย (อิ๋ว) โทร. 089 659 1539