สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้ารับมอบเกียรติบัตร ​​เชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560

คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตัวแทนสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation Foundation) โดยหม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ในงาน Good Society Expo ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 (ที่ผ่านมา)