อบอวลด้วยความดี ช่อง 3 รับมอบเกียรติบัตรทำคุณประโยชน์แก่สังคม พร้อมนักแสดงละคร “เมียหลวง” ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนพิการ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 (ที่ผ่านมา) คุณบริสุทธิ์  บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตัวแทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการเชิดชูว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นองค์กรเอกชนที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation Foundation) โดยหม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรดังกล่าวในงาน Good Society Expo 2017

โดยภายในงานสาวสวยหนุ่มหล่อ คาริสา สปริงเก็ตต์ และ ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล จากละครเรื่อง “เมียหลวง” ยังได้ร่วมทำกิจกรรมสานหมวก สานตะกร้า กับผู้พิการ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยเรื่องคนพิการในงานนิทรรศการอีกด้วย ทั้งนี้วัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นรู้ถึงความรู้สึกของพวกเขา เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากคนพิการที่มีศักยภาพ

ซึ่งนิทรรศการ Social Inclusion Pavilion ตามแนวคิด “ONE DAY วันค้นพบตัวเขาในตัวเรา” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ และประชาสัมพันธ์ให้สังคมเห็นความหลากหลายของศักยภาพของคนพิการ ให้สังคมวงกว้างเกิดการรับรู้ เข้าใจ และเป็นที่ยอมรับแก่ผู้คนในสังคม รวมถึงให้พวกเขามีรายได้มีงานทำและมีชีวิตที่ดีขึ้น