นักแสดงจากช่อง 3 “แจ๊ค,โซ่,ฟีฟ่า,บิว” เข้ารับพระราชทานเข็มวันอานันทมหิดล

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ตึก อปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นักแสดงจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 แจ๊ค-จักรพันธ์ จันโอ,โซ่-ธัชพล เสือทองคำ,ฟีฟ่า-เปรมอนันต์ ศรีพานิช และ บิว-จักรพันธ์ พุทธา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้ารับพระราชทาน เข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ.2560

โดยนักแสดงที่ได้เข้ารับพระราชทานเข็มวันอานันทมหิดล ในฐานะเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ในงาน 70 ปี แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ น้ำใจ…สร้างกุศล รณรงค์รับบริจาคเข็มวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชจักกรีวงศ์ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายเข็มนั้นนำไปสมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล,มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย,ผู้ป่วยยากไร้ และ พระภิกษุอาพาธโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำความปราบปลื้มปิติทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ