AMD เผยส่วนบ่งทางการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ x86

จากรายงาน PC Processor ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 จาก Mercury ตอกย้ำให้เห็นถึงส่วนแบ่งทางการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ x86 ของ AMD ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดเป้าหมาย  รายงานจาก Mercury ฉบับนี้ ยังได้มีการประมาณการรายได้ โดยส่วนแบ่งทางการตลาดของ AMD ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ประกอบด้วย

  • ในผลิตภัณฑ์กลุ่มเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ AMD มีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 18.8% หรือเพิ่มขึ้น 0.7 จุด เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
  • ในผลิตภัณฑ์กลุ่มโน้ตบุ๊ก AMD มีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 27% หรือเพิ่มขึ้น 12.1 จุด เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นตัวเลขการเติบโตที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์สำหรับ AMD
  • ในผลิตภัณฑ์กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ AMD มีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 22.9% หรือเพิ่มขึ้น 11.3 จุด เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
  • ภาพรวมส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ x86 ของ AMD เพิ่มขึ้น 11.2 จุด เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 28.1% ซึ่งเป็นตัวเลขการเติบโตที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์สำหรับ AMD