IT&CAR

“ยฺหวี่ทง” เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ มุ่งพลิกโฉมการสัญจรอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ยฺหวี่ทง บัส (Yutong Bus) “ยฺหวี่ทง” ผู้ผลิตรถบัสไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีควบคุมยานยนต์เพื่อการพาณิชย์พลังงานใหม่แบบครบวงจรอย่าง YEA แพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์มแรกที่บูรณาการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกันเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อพลิกโฉมภาคส่วนยานยนต์เพื่อการพาณิชย์พลังงานใหม่ของจีน

ยฺหวี่ทงได้จัดการประชุมเปิดตัวเทคโนโลยียานยนต์เพื่อการพาณิชย์นี้อย่างเป็นทางการในหัวข้อ “Drive Your Value” ซึ่งดึงดูดตัวแทนจากบริษัทลูกค้าได้กว่า 500 รายจาก 25 ประเทศและภูมิภาค โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันสำรวจทิศทางการพัฒนายานยนต์เพื่อการพาณิชย์พลังงานใหม่ในอนาคต และร่วมกันสนับสนุน “Team Zero” โดยมีคุณแจน เดแมน (Jan Deman) กรรมการผู้จัดการมูลนิธิบัสเวิลด์ (Busworld Foundation) กล่าวสุนทรพจน์สำคัญของงาน

นอกเหนือจากการเปิดตัว YEA แล้ว งานนี้ยังจัดแสดงผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่จากยฺหวี่ทงรวมถึง 15 รายการ ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสาร รถบรรทุก และยานพาหนะพิเศษ ยฺหวี่ทงมุ่งยกระดับการเดินทาง โลจิสติกส์ และการดำเนินงาน โดยได้พัฒนาและคิดค้นโซลูชันรองรับ 9 ส่วน ซึ่งรวมถึงระบบขนส่งมวลชนในเมืองและชนบทแบบบูรณาการ

ยฺหวี่ทงใช้ YEA ผนวกรวมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้อย่างราบรื่น จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอการผสานรวมขั้นสูง ความสามารถในการปรับขนาด และการพัฒนาตัวเอง โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้รถเพื่อการพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ

YEA มีองค์ประกอบหลักสองส่วน ได้แก่ สถาปัตยกรรม C และ YOS ซึ่งเป็นพื้นฐานทางเทคนิคเบื้องหลังแพลตฟอร์มใหม่นี้ โดยสถาปัตยกรรม C ทำหน้าที่เป็น “สมอง” อัจฉริยะของรถเพื่อการพาณิชย์ ประกอบด้วย “หน่วยประมวลผลกลาง ตัวควบคุมแบบมัลติอินวัน ตัวควบคุมโดเมนห้องโดยสารอัจฉริยะ และตัวควบคุมโดเมนช่วยเหลือในการขับขี่ขั้นสูง” ขณะที่ YOS คือชื่อของระบบปฏิบัติการรถเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นเองด้วยสถาปัตยกรรม C การรวมกันขององค์ประกอบหลักทั้งสองนี้ช่วยให้เกิดการหลอมรวมและกระจายการทำงาน ส่งผลให้พลังการประมวลผลเพิ่มขึ้น 200% และประสิทธิภาพการควบคุมดีขึ้น 100%
YEA แยกส่วนซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยสมบูรณ์ ในขณะที่จัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ สิ่งนี้ช่วยให้รอบการจัดส่งซอฟต์แวร์สั้นลง พร้อมมอบประสบการณ์ในการขับขี่ที่ชาญฉลาดและปลอดภัย

นอกจากนี้ YEA ยังนำข้อมูลที่กว้างขวางของยฺหวี่ทงมาใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องสำคัญในการทำงานของรถยนต์พลังงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระยะทางไม่เพียงพอ ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ พลังงานไม่เพียงพอ ความปลอดภัยต่ำ อัตราปฏิบัติงานต่ำ และความเสถียรในการปฏิบัติงานต่ำ ขณะเดียวกันก็ให้บริการโซลูชันตลอดวงจรชีวิตยานพาหนะ ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าที่พบในยานพาหนะทั่วไป