LIFESLTYLETravel

เมืองชางโจวทางตอนเหนือของจีนจัดมหกรรมพืชสวนสุดยิ่งใหญ่ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

เมืองชางโจวทางตอนเหนือของจีนจัดมหกรรมพืชสวนสุดยิ่งใหญ่ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

มหกรรมพืชสวนเมืองชางโจว มณฑลเหอเป่ย ครั้งที่ 6 (The 6th (Cangzhou) Garden Exposition of Hebei Province) ได้เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ณ เมืองชางโจวทางตอนเหนือของจีน โดยมีการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 19 รายการ ใน 5 หมวดหมู่ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การจัดสวน การแข่งขันทักษะ และนิทรรศการทางวัฒนธรรม โดยจะจัดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ จากการเปิดเผยของเทศบาลเมืองชางโจว

Garden Expo in Cangzhou, N. China Hebei Province

มหกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “ทางสายใหญ่ทอดยาวหลายพันไมล์ คลองใหญ่งดงามอลังการ” (Thousand Miles of Thoroughfare, Grand Beauty of the Grand Canal) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมคลองใหญ่ (Grand Canal) ของเมืองชางโจว รวมถึงแสดงศิลปะการจัดสวน และส่งเสริมอารยธรรมทางนิเวศวิทยาอย่างครบถ้วนรอบด้าน ตั้งแต่การเลือกสถานที่ การวางผัง การก่อสร้าง ไปจนถึงการวางแผนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ

คลองใหญ่ปักกิ่ง-หางโจว (Beijing-Hangzhou Grand Canal) ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ทอดยาวผ่านอุทยานพืชสวน (Exposition Park) ของเมืองชางโจวจากเหนือจรดใต้ และเมืองชางโจวก็ได้ประดับประดาสองฝั่งคลองใหญ่อย่างประณีตสวยงามด้วยการตกแต่งสวนและการจัดแสดงพืชชนิดพิเศษนานาพันธุ์

เมื่อปีที่แล้ว คลองใหญ่ปักกิ่ง-หางโจวส่วนที่พาดผ่านเมืองชางโจวได้รับการฟื้นคืนชีวิตชีวาด้วยการผสานความงามของสายน้ำเข้ากับอุทยานพืชสวน ก่อเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือน และในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ในระหว่างการพัฒนาอุทยานพืชสวนริมฝั่งคลองใหญ่ เมืองชางโจวก็ได้ฟื้นฟูอาคารประวัติศาสตร์หนานฉวน (Nanchuan) และหลางหยิน (Langyin) ทั้งสองฟากฝั่งคลองไปพร้อมกัน

หอนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคลองใหญ่ของจีน (China Grand Canal Intangible Cultural Heritage Exhibition Hall) เป็นสถานที่จัดแสดงที่โดดเด่นที่สุดริมฝั่งคลองใหญ่ โดยมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของเมืองชางโจวที่เป็นเอกลักษณ์และมีความหลากหลาย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับเสน่ห์ของคลองใหญ่อย่างเต็มที่พร้อมกับชื่นชมศิลปะการจัดสวนสมัยใหม่

ทิวทัศน์ทางธรรมชาติและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคลองใหญ่ได้ผสมผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ของอุทยานพืชสวนอย่างเป็นธรรมชาติ กลายเป็นไข่มุกอันงดงามบนเส้นทางชมทิวทัศน์คลองใหญ่ความยาว 216 กิโลเมตรใจกลางเมืองชางโจว

สำหรับปีนี้ นิทรรศการศิลปะการจัดสวน (Garden Art Exhibition) รวมถึงการแข่งขันออกแบบและวางผังเมือง (Urban Planning and Design Competition) จะจัดขึ้นที่เขตวัฒนธรรมมรดกทางอุตสาหกรรมต้าหัวแห่งเมืองชางโจว (Cangzhou Dahua Industrial Heritage Cultural Zone) ซึ่งอยู่ติดกับอุทยานมหกรรมพืชสวน (Garden Expo Park) และเดิมเคยเป็นหนึ่งในโรงงานปุ๋ยเคมี 13 แห่งที่สร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2510

ทั้งนี้ มีรายงานว่านับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา งานพืชสวนต่าง ๆ และมหกรรมพืชสวน 5 รายการที่จัดขึ้นในมณฑลเหอเป่ย ได้ช่วยขยายพื้นที่สวนสีเขียวมากถึง 13,050 หมู่ (mu) หรือประมาณ 2,150 เอเคอร์ ในหลายเมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดงานและมหกรรมเหล่านั้น

เมืองชางโจวเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองบนฝั่งคลอง โดยสายน้ำของคลองใหญ่ที่ทอดยาวกว่า 200 กิโลเมตรได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี และยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมายตลอดริมฝั่งคลอง