CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

LIFESLTYLETravel

ไทยเวียตเจ็ท เสนอ บัตรโดยสารราคาพิเศษ สำหรับข้าราชการและลูกค้าองค์กร

ไทยเวียตเจ็ท เสนอ บัตรโดยสารราคาพิเศษ สำหรับผู้โดยสารข้าราชการและลูกค้าองค์กรในราคาคงที่และระยะเวลาเดินทางที่ยืดหยุ่นตลอดทั้งปี

ผู้โดยสารข้าราชการและลูกค้าองค์กรสามารถใช้บัตรโดยสารราคาพิเศษเดินทางบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของไทยเวียตเจ็ทในราคาคงที่ตลอดทั้งปี (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) บัตรโดยสารมี 2 ประเภท ประกอบด้วยชั้นประหยัด (Eco) และ ชั้นสกายบอส (SkyBOSS)

ชั้นประหยัดรวมน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. สัมภาระเช็คอิน 20 กก. และอุปกรณ์กีฬา 20 กก. ขณะที่ชั้น SkyBOSS รวมน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก. สัมภาระเช็คอิน 40 กก. และอุปกรณ์กีฬา 20 กก. พร้อมกันนี้ ผู้โดยสารทั้งสองชั้นที่นั่งรับสิทธิเลือกที่นั่งฟรีและสิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร Coral Finest ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเดินทางบนเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศ

นายปิ่นยศ พิบูลสงคราม ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า

ผู้โดยสารข้าราชการและลูกค้าองค์กรสามารถเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศกับไทยเวียตเจ็ทได้ง่ายและสะดวกขึ้นด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษในราคาคงที่และระยะเวลาเดินทางที่ยืดหยุ่นตลอดปี เพื่อให้ผู้โดยสารของเรามีความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทาง

ผู้โดยสารสามารถสำรองบัตรโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง (อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง) ผู้โดยสารข้าราชการและองค์กรสามารถติดต่อไทยเวียตเจ็ทเพื่อสมัครแพ็คเกจบัตรโดยสารราคาพิเศษและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ vz.sale@vietjetair.com

สายการบินไทยเวียตเจ็ทให้บริการครอบคลุม 10 เส้นทางบินภายในประเทศ ได้แก่ เส้นทางบินจาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี รวมถึงเที่ยวบินข้ามภูมิภาค จาก ภูเก็ต สู่ เชียงใหม่ พร้อมกันนี้ สายการบินฯ ได้ขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศสู่หลากหลายจุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เชื่อมต่อประเทศไทยกับเวียดนาม สิงคโปร์ พนมเปญ ญี่ปุ่น ไทเป และอีกหลายจุดหมายปลายทางทั่วทั้งภูมิภาค