Lifestyle

BDMS Wellness Clinic เปิดตัวโปรแกรม Weight Management

Spread the love

BDMS Wellness Clinic เปิดตัวโปรแกรม Weight Management ชูคอนเซ็ปต์ Your Weight Your Way สุขภาพดีพร้อมมีรูปร่างที่ใช่ในแบบของคุณ

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกัน แนะนำการดูแลสุขภาพในแบบ Preventive Medicine หรือศาสตร์แห่งการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ พร้อมเปิดตัวเคล็ดลับการควบคุมน้ำหนักด้วยแนวทางการปฏิบัติแบบ Weight Management ภายใต้คอนเซ็ปต์ Your Weight Your Way สุขภาพดีพร้อมมีรูปร่างที่ใช่ในแบบของคุณ ให้การดูแลน้ำหนักที่พอดีกับคุณเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะลดหรือเพิ่ม เพื่อสุขภาพดีในแบบที่คุณทำได้ นำโดย นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) แพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์ และทันตแพทย์หญิงสุชาดา ก้องเกียรติกมล

Preventive Medicine หรือเวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นศาสตร์การแพทย์ที่มุ่งเน้นการป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกายโดยพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการปรับไลฟ์สไตล์ให้ถูกต้อง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อันก้าวหน้าทันสมัยในการตรวจสภาวะของร่างกายโดยละเอียด “เพราะการป้องกันคือกุญแจสำคัญแห่งการมีชีวิตที่ยืนยาว”

นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลีนิกและ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “BDMS Wellness Clinic เป็นศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันที่เน้นการบริการทางการแพทย์ด้วยศาสตร์ Preventive Medicine หรือการป้องกันก่อนที่จะเจ็บป่วย เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ในปัจจุบันนี้ โรคอ้วนถือเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัว ข้อมูลในปี พ.ศ.2566 คนไทยวัยผู้ใหญ่มีภาวะอ้วนและน้ำหนักเกินสูงถึง 48.3% ซึ่งเป็นบ่อเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคหัวใจ ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก หรือโรคเบาหวาน ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยถึง 77% หรือเฉลี่ยสูงถึง 44 คนต่อชั่วโมง ดังนั้นการมีสุขภาพที่ดีอย่างองค์รวมจากภายในสู่ภายนอก มีน้ำหนักและรูปร่างที่สมส่วน ควบคุมมวลไขมันในร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ผู้ชายวัยกลางคนไม่ควรเกิน 25%, ผู้หญิงไม่วัยกลางคนควรเกิน 32%) เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรค NCDs เพราะโรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

BDMS Wellness Clinic จึงเปิดตัวโปรแกรม Weight Management แนวทางการดูแลน้ำหนักยุคใหม่สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นดูแลสุขภาพองค์รวม โดยมีหัวใจสำคัญคือการรักษาสมดุลทางสุขภาพและน้ำหนักอย่างยั่งยืน แพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก สาขา ซอยศูนย์วิจัย อธิบายเพิ่มเติมว่า “ปัจจัยของการควบคุมน้ำหนัก ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ปริมาณอาหารที่บริโภค 2) การเคลื่อนไหวร่างกายในแต่ละวัน 3) ระดับความอยากอาหาร 4) ระดับการเผาผลาญ (Metabolic Rate) โดยทั้ง 4 ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่มีความเฉพาะตัวแต่ละบุคคล ดังนั้น การหาสาเหตุและวิธีดูแลน้ำหนักอย่างยั่งยืน จึงใช้การตรวจหาสาเหตุจากปัจจัยภายในที่มีงานวิจัยรองรับเพื่อเจาะลึกถึงระดับพันธุกรรม ปริมาณวิตามินและแร่ธาตุในเลือด ชนิดของจุลินทรีย์ในลำไส้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณกล้ามเนื้อและการเผาผลาญของร่างกาย ไปจนถึง การตรวจวัดระดับความอยากอาหารจาก Genetics ระดับฮอร์โมน และสุขภาพจิต เพื่อทราบถึงตัวแปรสำคัญที่ส่งผลถึงรูปแบบการรับประทานอาหาร รูปร่าง และน้ำหนักตัว รวมไปถึงสุขภาพองค์รวมของแต่ละบุคคลอีกด้วย โดยหัวใจสำคัญของแนวทางนี้คือการรักษาสุขภาพและน้ำหนักตัวอย่างยั่งยืน และควบคุมไขมันส่วนเกินเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในแบบของแต่ละบุคคล จึงนับได้ว่า เป็นวิธีการดูแลน้ำหนักสำหรับคนยุคใหม่อย่างแท้จริง”

BDMS Wellness Clinic มีองค์ประกอบทุกด้านการบริการและเทคโนโลยีทันสมัยอย่างครบถ้วน  นับเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพและการป้องกันที่มีคลินิกดูแลสุขภาพรวมกันมากที่สุดถึง 8 คลินิก ประกอบด้วย 1) คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู – Prevention and Wellness Clinic 2) คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก Musculoskeletal and Rehabilitation Clinic 3) คลินิกสุขภาพสมองและความจำ – Brain Wellness Clinic 4) คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด – Preventive Cardiology Clinic 5) คลินิกสุขภาพทางเดินอาหาร Digestive Wellness Clinic 6) คลินิกทันตกรรม – Dental Wellness Clinic 7) คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี – Fertility and Women Wellness Clinic 8) คลินิกผิวพรรณ ความงาม และสุขภาพเส้นผม – Aesthetic and Hair Wellness Clinic

BDMS Wellness Clinic เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีอย่างองค์รวมจากภายในสู่ภายนอก มีน้ำหนักและรูปร่างที่สมส่วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยถึง 77%

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลน้ำหนัก คือ สุขภาพช่องปากและฟัน โดย ทพญ. สุชาดา ก้องเกียรติกมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม กล่าวว่า “ศาสตร์ Preventive Medicine และแนวทาง Weight Management คือการมุ่งเน้นให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่างองค์รวม ทุกฟังก์ชั่นของร่างกายใช้ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์และสวยงาม รวมถึงสุขภาพฟันด้วยเช่นกัน หากสุขภาพช่องปากไม่ดีหรือมีอาการเหงือกอักเสบจะทำให้ระดับฮอร์โมน Leptin เสียสมดุล ซึ่งส่งผลต่ออัตราการเผลาผลาญไขมัน สุขอนามัยช่องปากที่ดีและรอยยิ้มที่สวยงามจึงมีความสำคัญในทุกช่วงวัย ส่งผลโดยตรงกับพฤติกรรมการรับประทานและความสุขในการใช้ชีวิต สุขภาพฟันที่ดีต้องสามารถใช้งานได้จริง แข็งแรงและสวยงามตามแบบที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ในปัจจุบันจึงมีเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัยที่ช่วยวางแผนการออกแบบรอยยิ้ม Design Your Smile เฉพาะบุคคล เพื่อเสริมสร้างลักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคลอย่างเป็นธรรมชาติ ให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่ดี มั่นใจกับการใช้ชีวิต เพิ่มความมั่นใจในตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม

“ทั้งนี้เป้าหมายระยะยาวของ BDMS Wellness Clinic คือ ต้องการเห็นทุกคนมีความสุขและแข็งแรงอย่างยั่งยืน เพราะท้ายที่สุดแล้ว การมีสุขภาพที่ดี คือสมบัติที่สำคัญที่สุด” นายแพทย์ตนุพลกล่าวทิ้งท้าย


Spread the love