Lifestyle

ตามรอยพระนางจามเทวีราชนารีสามนคร ในงานแอ่วตลาดกาดหมั้ว ซีคอน บางแค

Spread the love

ตามรอยพระนางจามเทวีราชนารีสามนคร จากลวปุระ ถึงหริภุญไชย สู่อาลัมพางค์ ในงานแอ่วตลาดกาดหมั้ว ที่ ซีคอน บางแค

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ชวนแอ่วตลาดล้านนาโบราณ สัมผัสความวิจิตรงดงามของศิลปวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรหริภุญไชยกับตำนานวีรสตรีปฐมกษัตริย์ “พระนางจามเทวี” จากลวปุระ ถึงหริภุญไชย สู่อาลัมพางค์ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอญ, ไทยอง, คนเมืองและกะเหรี่ยง ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองในกาดโบราณ ชมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หาชมยากในงานแอ่วตลาดกาดหมั้ว “พระนางจามเทวีราชนารีสามนคร” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ซีคอน บางแค ฮอลล์ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม

ม.ล. จิระเดช กมลาศน์  ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เปิดเผยว่า งานแอ่วตลาดกาดหมั้ว “พระนางจามเทวีราชนารีสามนคร”  โดยความร่วมมือของ อาจารย์ รำพัด โกฏแก้ว นักอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ม่อนฝ้าย จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนะธรรมโบราณอันล้ำค่าของชาวล้านนาที่สืบทอดมายาวนาน ในปีนี้ได้นำเสนอตำนานวีรสตรีปฐมกษัตริย์ “พระนางจามเทวีสามนคร” การเสด็จขึ้นมาสู่ลำพูน สร้างอาณาจักรหริภุญไชย (ปัจจุบันตั้งอยู่จังหวัดลำพูน ภาคเหนือของไทย) โดยมีจุดเริ่มต้นที่เมืองลพบุรี (ลวปุระ) และในบั้นปลายพระชนม์ชีพ พระนางยังได้แผ่ขยายดินแดนสร้างเมืองลำปาง (เขลางค์นครและอาลัมพางค์)  ภายในงานได้จำลองบรรยากาศของอาณาจักรหริภุญไชยหนึ่งในอาณาจักรที่พระนางทรงเป็นผู้นำที่สร้างความรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดิน ทั้งยังได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนนี้สืบมาจนตราบทุกวันนี้

สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแห่งอาณาจักรหริภุญไชยโบราณ  เริ่มจากวิถีชีวิตชาวมอญที่ถือว่ารากเหง้าเดิมของชาวล้านนา, “ไทยอง” หรือชาวยองเป็นชาติพันธุ์ที่คนลำพูนส่วนใหญ่ล้วนสืบเชื้อสายมา นอกจากนี้ยังมีชีวิตคนเมืองและกะเหรี่ยงอีกด้วย ตระการตากับการเคลื่อนขบวนเสด็จพระนางเจ้าจามเทวี วีรสตรีปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญไชยที่งดงาม  ชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมที่หาชมยาก อาทิ การทอผ้ากี่เอวกะเหรี่ยง, โปว์, สกอล์ การทอผ้ายกดอกเมืองลำพูน การสาธิตงานช่างแต้ม งานแกะ ช่างดุน ช่างปั้น เป็นต้น ศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาผ่านนิทรรศการ “พระนางจามเทวี ราชนารีสามนคร จากลวปุระสู่หริภุญไชยและเขลางค์”

ลิ้มรสอาหารล้านนาและขนมพื้นเมืองบนขันโตกล้านนาพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนล้านนาต่างๆ อาทิ ฟ้อนหริภุญไชย, ระบำลพบุรี, กลองหลวงตึ่งโนง, ฟ้อนบุปผานารี, การแสดงชุดสาวจี๋แต่งย่อง, มุ่นไหมฝ้ายงาม, ฟ้อนดาบ, ฟ้อนธง, ฟ้อนผาง, ฟ้อนก๋ายลาย, ฟ้อนลัวะ การแสดงดนตรีสะล้อ ซอ ซึง, ดนตรีร่วมสมัย, เพลงล้านนาอะคุสติกส์โฟล์ค ในกาดโบราณโดยลูกค้าสามารถเลือกซื้ออาหารภายในงาน นั่งรับประทานอาหารบนขันโตกในแบบฉบับล้านนาดั้งเดิม

สัมผัสมนต์สเน่ห์ของชาวล้านนาแห่งอาณาจักรหริภุญไชยกับตำนานวีรสตรีปฐมกษัตริย์ “พระนางจามเทวี” ในงานแอ่วตลาดกาดหมั้ว “พระนางจามเทวีราชนารีสามนคร” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ซีคอน บางแค ฮอลล์ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม MRT สถานีภาษีเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๒-๔๕๔-๗๗๗๗ หรือ www.facebook.com/SeaconBangkaeFanPage, Instagram: seaconbangkae_shopping, Line: @seaconbangkae


Spread the love