Lifestyle

14 เมษายน วันครอบครัว : 5 วิธีง่ายๆ สร้างความสุขในครอบครัว”

Spread the love

14 เมษายน วันครอบครัว : 5 วิธีง่ายๆ สร้างความสุขในครอบครัว”

วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี ถือเป็น “วันครอบครัว” หรือ Family Day เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และใช้เวลาว่างในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ร่วมกัน อีกทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยังถือเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้เดินทางกลับภูมิลำเนา ได้พักจากการทำงาน ออกท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินทางกลับบ้านไปพบปะ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว รดน้ำดำหัวขอพรผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความอบอุ่น และความสุขของครอบครัวตามประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

วันครอบครัว ได้รับการกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2532 ในสมัยนายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ โดยคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้เสนอมติให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการกำหนดให้ ทุกวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครอบครัว หลังจากนั้นจึงได้รับการอนุมัติ และประกาศใช้วันครอบครัวไทยเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2533 และใช้สืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ เนื่องใน “วันครอบครัว” มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตรในรูปแบบการสร้าง “ครอบครัวทดแทน” โดยให้การเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความรัก และเด็กได้เติบโตขึ้นตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถออกไปประกอบชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ และอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงได้รับการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมเด็กที่มีศักยภาพสูงให้ได้รับโอกาสพัฒนาความสามารถตามความถนัด สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้รอบตัว เช่น ดนตรี ศิลปะ ทัศนศึกษา และการฝึกวิชาชีพสำหรับเยาวชน เสริมทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นต้น

มูลนิธิเด็กโสสะฯ เชื่อมั่นว่า สถาบันครอบครัวเป็นรากฐานที่มีความสำคัญมากที่สุด การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรปล่อยปละละเลยโดยเด็ดขาด การแบ่งเวลาเพียงเล็กน้อยในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในครอบครัวจึงเป็นสิ่งจำเป็น
วันนี้มูลนิธิเด็กโสสะฯ จะพามาดู “5 วิธีง่ายๆ สร้างความสุขในครอบครัว” เพื่อช่วยเสริมสร้างให้ลูกน้อยเติบโตอย่างแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจกันค่ะ

1.รับประทานอาหารร่วมกัน

การรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัว นอกจากจะเป็นการช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้รับประทานอาหารถูกต้องตามโภชนาการและถูกสุขลักษณะแล้ว การได้พบหน้าค่าตาและพูดคุยกันระหว่างมื้ออาหารยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้มีความอบอุ่นและแน่นแฟ้น

สำหรับครอบครัวโสสะก็เช่นกัน คุณแม่โสสะจะเป็นผู้ทำอาหารให้กับลูกๆ ทุกคน โดยเด็กๆ จะคอยช่วยคุณแม่ปรุงอาหารและการจัดขึ้นโต๊ะคุณแม่ก็จะคอยดูแลให้ลูกๆ ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่อีกด้วย นอกจากนี้การทำอาหารรับประทานกันเองในครอบครัว ยังเป็นการสอนให้น้องๆ รู้จักการช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

2. เล่นเกมด้วยกัน

การเล่นเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับลูกน้อยในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเองและโลกรอบตัว นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุด ที่จะได้สร้างความรู้สึกผูกพันกับลูกๆ อีกด้วย โดยคุณแม่โสสะ จะเลือกเกมที่เหมาะสำหรับพัฒนาการของเด็กๆ อย่างเหมาะสม เช่น เกมการ์ด จิ๊กซอว์ เกมกระดาษ โดมิโน เป็นต้น นอกจากจะช่วยสร้างความบันเทิง สนุกสนาน หรือความผ่อนคลายแล้ว ยังแฝงด้วยประโยชน์ที่ช่วยพัฒนาสมองทำให้เกิดการคิด วิเคราะห์ วางแผน รวมถึงการสร้างสมาธิให้กับเด็กๆ ได้เกิดพัฒนาการทั้งด้าน IQ และ EQ

3.ตัดสินใจร่วมกัน

ทุกครอบครัวต่างก็มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับครอบครัวโสสะ คุณแม่จะคอยหากิจกรรมให้ลูกได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ การตัดสินใจร่วมกันจะช่วยสร้างครอบครัวให้มีความสุขในระยะยาว เนื่องจากเด็กๆ จะได้รับรู้ถึงความสำคัญในการแสดงความคิดเห็น และเป็นการสอนให้เขากล้าคิดกล้าตัดสินใจมากขึ้นเมื่อเติบโตขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมในครอบครัวอีกด้วย

4.สนุกสนานกับเสียงดนตรีด้วยกัน

การได้เล่น หรือเปิดเพลงโปรดฟังร่วมกันในครอบครัว จะช่วยสร้างความผ่อนคลายและการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันมากขึ้น ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ และทำให้รู้สึกสนุกกับการอยู่เป็นครอบครัว ดังนั้นเมื่อมีเวลาว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัวโสสะ ก็จะมานั่งล้อมวงเล่นดนตรี ร้องเพลงด้วยกันอยู่เสมอ นอกจากนี้เด็กๆ อาจจะได้ค้นพบพรสวรรค์ของตนเองนอกจากการเรียนด้านวิชาการ และนำไปสู่สายอาชีพในอนาคตได้ค่ะ

5. พักจากหน้าจอบ้าง

จำกัดเวลาการเล่นมือถือและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้พวกเขาได้พักและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น ในช่วงเวลายามเย็น หรือวันหยุดสุดสัปดาห์นอกจากจะเป็นเวลาที่เด็กๆ จะได้พักผ่อนจากการเรียนออนไลน์ หรือเรียนที่โรงเรียนแล้ว ยังถือเป็นโอกาสพิเศษที่เด็กจะได้พักจากหน้าจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อทำกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนพิเศษเสริมทักษะ หรือกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ที่หลากหลาย เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

การที่เด็กๆ ทุกคนในครอบครัวโสสะได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขในเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ ทางมูลนิธิฯ ต้องขอขอบพระคุณทุกจิตเมตตาที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่เด็กๆ ให้พวกเขาได้มีวัยเด็กที่มีความสุขเฉกเช่นเด็กๆ ในครอบครัวทั่วไป และได้เติบโตมีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสิทธิเด็กให้กับครอบครัวโสสะ ได้ที่
เว็บไซต์ https://www.sosthailand.org/donate-now
และรับชมคลิป Never Ending Family : ครั้งแรกที่เด็กกำพร้าจะได้ถ่ายรูปกับครอบครัว ได้ที่ https://youtu.be/7HEu1ANr6c4

 


Spread the love