เตียว ชู กวน คว้ารางวัล “World Peace Award” จากสวีเดน

ชาวมาเลเซียคนแรกที่ได้รับรางวัล World Peace Award

เตียว ชู กวน ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท WAKi International Group เป็นชาวมาเลเซียคนแรกที่ได้รับรางวัล World Peace Award ประจำปี 2562

คุณเตียวได้รับรางวัลจากความทุ่มเทและความพยายามในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์และความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างศาสนาต่างๆ

คุณเตียว หรือ “Pak Teo” เป็น 1 ใน 7 ผู้เข้าชิงรางวัล หลังผ่านการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก 120 ประเทศ เขาเชื่อมั่นในการสร้างโลกที่สงบสุขและสมานฉันท์ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมหลากหลายศาสนา โดยคุณเตียวกล่าวว่า “การใช้ชีวิตด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน แบ่งปันและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เป็นหลักปรัชญาการใช้ชีวิตที่ผมยึดมั่นมาโดยตลอด”

คุณเตียวกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการรับรางวัลว่า “หากพูดถึงการส่งเสริมมนุษยธรรมทั่วโลก เราเริ่มด้วยการทำงานเพื่อสังคมตามวิสัยทัศน์ของเรา หลักมนุษยธรรมพื้นฐานคือการเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังที่แตกต่าง และการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ”

“เราต้องเคารพความแตกต่าง แบ่งปันและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอยู่เสมอแม้จะมีความแตกต่าง สิ่งนี้จะทำให้เราสามารถสร้างโลกแห่งความสมานฉันท์ได้”

คุณเตียวมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการสนับสนุนกิจกรรมการกุศล เช่น การสร้างมัสยิด โบสถ์ และวัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน นอกจากนั้นยังทำงานการกุศลทั่วไปอย่างกระตือรือร้น เช่น การบริจาคให้กับองค์กรอาสาสมัครหรือมูลนิธิโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนา

เขาอธิบายหลักปรัชญาด้านงานสังคมสงเคราะห์ที่ตนเองยึดถือ โดยระบุว่าการส่งเสริมมนุษยธรรมผ่านงานสังคมสงเคราะห์ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

“ขั้นแรกคือการเข้าใจความเคารพซึ่งกันและกัน ขั้นที่สองคือการเข้าใจความจริงแจ่มแจ้ง เพราะเราต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจึงลงมือทำ และขั้นที่สามคือการมีสติ ซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นแม้เผชิญกับความท้าทาย” 

คุณเตียวกล่าวเสริมว่า “เราจะลงมือทำต่อเมื่อเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และภาพรวมทั้งหมดของงานสังคมสงเคราะห์ที่จะทำ ในระหว่างการทำงานจะมีความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเราจะเอาชนะและก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยสติและเป้าหมายที่ชัดเจน”