อ.ต.ก. ขอเชิญพี่น้องชาวเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เที่ยวงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก.”

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เที่ยวงาน สินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ ช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พร้อมยกระดับสินค้าเกษตรกร ช่วยเพิ่มมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ภายในงานพบการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าเกษตรแปรรูปและผลไม้ การจำหน่ายกล้วยไม้ กิจกรรมถ่ายภาพกล้วยไม้สวยงามและกิจกรรมการสาธิตการเพราะพันธุ์กล้วยไม้

พบกันวันศุกร์ที่ 15 – 19 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 -21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซาเชียงราย จังหวัดเชียงราย พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานรับกล้วยไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นของที่ระลึกกลับบ้าน ฟรีทุกวัน…งานนี้ห้ามพลาด