เยี่ยมชมการดำเนินงานอุทยานการเรียนรู้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมด้วยนายอธิปัตย์ บำรุง (ที่ 3 จากขวา)  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ เยี่ยมชมและให้คำปรึกษาการดำเนินงาน พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต การพัฒนาบริการด้านการจัดการความรู้ภายในของอุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา