จับกระแสการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนจีนที่กำลังมาแรงบริเวณเทือกเขาไท่หางทางตอนเหนือของจีน

ณ กลางขุนเขาไท่หางทางตอนเหนือของจีน กลุ่มคนงานกำลังสาละวนไปกับการปลูกพืชสมุนไพรสำหรับปรุงยาตามตำรับแพทย์แผนจีนขนานแท้ในบริเวณที่เรียกว่า Bian Que TCM Valley  ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรตามตำรับแพทย์แผนจีนที่ใหญ่ที่สุดในเขตเหน่ยฉิวของเมืองซิงไต่ มณฑลเหอเป่ย หุบเขาแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 6,000 mu และเป็นต้นกำเนิดของการรักษาด้วยการจับชีพจรทั้ง 28 ประเภทตามหลักแพทย์แผนจีน นอกจากนี้ ยังมีโรงเพาะเมล็ดพันธุ์สมุนไพรทางการแพทย์จีนที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถผลิตและแปรรูปเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพรได้กว่า 100 ตันต่อปีเพื่อป้อนสู่ตลาดให้เพียงพอกับความต้องการใช้พืชสมุนไพรตามตำรับแพทย์แผนจีนซึ่งมาจากพื้นที่รอบ ๆ เทือกเขาไท่หาง                 

เขตเหน่ยฉิวซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาไท่หาง มีวัฒนธรรมด้านการแพทย์แผนจีนที่ลุ่มลึก และอุดมไปด้วยสุมนไพรสำหรับทำยารักษาโรคนานาชนิด ทั้งยังเป็นที่รู้จักในฐานะบ้านเกิดของเปี่ยนเชวี่ย (Bian Que) แพทย์แผนจีนผู้โด่งดังในยุคชุนชิว (Spring and Autumn Period) และยุคเลียดก๊ก (Warring States Period) ราว 407-310 ก่อนคริสตกาล นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู้จักในด้านการสร้างวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนให้กลายเป็นแบรนด์และฐานการเรียนรู้ระดับประเทศ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุว่า ภูเขาเผิงเชว่ในเขตเหน่ยฉิว เป็นสถานที่ที่เปี่ยนเชวี่ยฝึกฝนด้านการแพทย์และยังเป็นที่ฝังศพของเขาด้วย ขณะเดียวกันเขตเหน่ยฉิวแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของวัดเปี่ยนเชวี่ยซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานและใหญ่ที่สุดของจีน และถูกจัดเป็นสถานที่ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญแห่งหนึ่งของจีนที่ได้รับการคุ้มครองด้วย      

ถัดจากวัดเปี่ยนเชวี่ยไปทางตะวันตกเป็นที่ตั้งของ “Yizu Hall” ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศูนย์ดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนจีนของ “Bian Que TCM” ที่เพิ่งสร้างขึ้น โดยเน้นความเรียบง่ายและสง่างาม สะท้อนเอกลักษณ์ตามแบบฉบับวัดที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงหมอเปี่ยนเชวี่ยผู้ยิ่งใหญ่ ภายในหอ “Yizu Hall” ประกอบด้วยหอบรรพชนด้านการแพทย์แผนจีนและหอจัดแสดงชีวประวัติของหมอเปี่ยนเชวี่ย นอกจากนี้ หอบรรพชนแพทย์แผนจีน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านการแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงซึ่งเกี่ยวโยงกับหมอเปี่ยนเชวี่ย ยังเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวในจีนที่รวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ จัดแสดง ส่งเสริม และสานต่อมรดกทางวัฒนธรรมด้านการแพทย์แผนจีนที่ตกทอดมาจากหมอเปี่ยนเชวี่ยเอาไว้ด้วย     

เขตเหน่ยฉิวยังขึ้นชื่อในฐานะแหล่งผลิตเมล็ดพุทราป่าของเมืองซิงไต่ โดยเป็นศูนย์ส่งออก แปรรูปและจำหน่ายพุทราที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดสำหรับยอดแปรรูปและจำหน่ายเมล็ดพุทราป่าในสัดส่วนมากกว่า 70% ของจีน  

การเดินทางตามแนวเทือกเขาไท่หาง เพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศูนย์ดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนจีน Bian Que TCM เปรียบได้กับการเดินท่องไปในภาพเขียนที่มีฉากหลังเป็นภูเขาเผิงเชว่ ซึ่งโอบล้อมด้วยขุนเขาและแม่น้ำ และมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมในแบบดั้งเดิม ผสานความงดงามทางจิตวิญญาณที่กลมกลืนเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัว การได้มาพักผ่อนในสถานที่อันงดงามราวภาพวาดเช่นนี้ ย่อมทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกผ่อนคลายและเบิกบานใจ พร้อมทั้งดื่มด่ำไปกับเสน่ห์ของการใช้ชีวิตที่เนิบช้า เรียบง่าย ไม่ปรุงแต่งทามกลางขุนเขาไท่หางแห่งนี้ 

 

คำบรรยายภาพหุบเขา Bian Que TCM Valley แหล่งปลูกสมุนไพรตามตำรับแพทย์แผนจีนที่ใหญ่ที่สุดของเขตเหน่ยฉิว เมืองซิงไต่ มณฑลเหอเป่ย