กระทรวงดิจิทัลฯ แถลงผลการประกวดสุดยอด แผนการตลาดดิจิทัลระดับประเทศ ในโครงการ “U Power: Digital Idea Challenge ครั้งที่ 4th ”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย พร้อม 8 บริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำ ร่วมแถลงผลการประกวดสุดยอด แผนการตลาดดิจิทัลระดับประเทศ ในโครงการ “U Power: Digital Idea Challenge ครั้งที่ 4th

นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และนางสาวกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการตลาดดิจิทัลของไทย และ 8 โจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศที่เข้าร่วมสนับสนุน อาทิ SOLA  Himalaya  Wacoal  และ Colly ร่วมแถลงข่าวผลการตัดสินการประกวดแผนการตลาดดิจิทัลระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะ ในโครงการ U Power: Digital Idea Challenge ครั้งที่ 4 โดยในปีนี้ ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม Unlimit จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากแบรนด์ Veldent