BEST Express ไม่หยุดเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเลย

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) หนึ่งในแบรนด์ผู้ให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย ไปไหน ไปกัน Everywhere, with you ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ไม่หยุดเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี BEST Express ศูนย์บริการสาขาจังหวัดเลย เป็นตัวแทนสาขา BEST Express ทั่วประเทศ ร่วมเสริมทัพมอบของบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และนํ้าดื่ม ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าสวย จังหวัดเลย เพื่อเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ประสบภัยนํ้าท่วม ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อเร็ว ๆ นี้ และนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อสังคมของ BEST Express ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง