ภาพข่าว: อ.ต.ก. จัดงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก.”

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ ช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พร้อมยกระดับสินค้าเกษตรกร ช่วยเพิ่มมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ภายในงานพบการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าเกษตรแปรรูปและผลไม้ การจำหน่ายกล้วยไม้ กิจกรรมถ่ายภาพกล้วยไม้สวยงามและกิจกรรมการสาธิตการเพราะพันธุ์กล้วยไม้  โดยมี นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซาเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆนี้