จีนจัดการประชุม Chongqing (Shizhu) Health and Wellness Conference ครั้งที่ 4 มุ่งส่งเสริมการแพทย์แผนจีนคู่การท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ได้มีพิธีเปิดการประชุม China Chongqing (Shizhu) Health and Wellness Conference ครั้งที่ 4 ในตำบลหวงสุ่ย อำเภอฉือจู้ นครฉงชิ่ง และพร้อมกันนี้ ยังได้มีการลงนามข้อตกลงโครงการ 15 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 4.1 หมื่นล้านหยวน ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นโครงการสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพในฉือจู้

การประชุมปีนี้มุ่งเน้นไปที่หัวข้อ “การแพทย์แผนจีนกับการป้องกันโรคระบาดและการดูแลสุขภาพ” ซึ่งสะท้อนแนวคิดของรัฐบาลฉือจู้ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนจีน

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมยาสมุนไพรจีนออร์แกนิกเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในฉือจู้โดยมีพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ 51,563 เอเคอร์ พืชพันธุ์ต่างๆ เกือบ 20 สายพันธุ์ ให้ผลผลิตต่อปี 65,000 ตัน โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตหวงเหลียน (Coptis chinensis) ซึ่งคิดเป็น 60% ของจีน และ 40% ของโลก

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลฉือจู้ได้ผลักดันกระบวนการแปรรูปยาสมุนไพรจีนให้เป็นแผนงานหลัก ด้วยการสร้างสถาบันการแพทย์แผนจีนและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหลายแห่ง

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูหวงสุ่ย ในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์ฉงชิ่ง ได้เปิดให้บริการแล้ว หลังจากได้รับเงินลงทุน 350 ล้านหยวนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ฉงชิ่ง ขณะเดียวกัน มีการสร้างและเปิดพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนจีน 13 แห่งในพื้นที่หวงสุ่ย และปัจจุบันมีสถานที่ตัวอย่างด้านการพักฟื้นจำนวน 13 แห่งในฉือจู้ ขณะที่มีการให้บริการแพทย์แผนจีนตามคลินิกระดับหมู่บ้านมากกว่า 75% นอกจากนี้ ฉือจู้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น “National Advanced Unit for Primary-level Traditional Chinese Medicine” อีกด้วย

“เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์พิเศษในปีนี้ซึ่งก็คือการป้องกันโรคระบาด รวมกับความได้เปรียบเรื่องทรัพยากรอาหารของฉือจู้ เราจึงได้กำหนดธีมของการประชุมครั้งนี้ว่า การแพทย์แผนจีนกับการป้องกันโรคระบาดและการดูแลสุขภาพ’ สำหรับขั้นต่อไปนั้น เราจะเริ่มการก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเพื่อให้เป็นศูนย์บริการสุขภาพที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ อันจะเป็นการทำให้การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีนกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่สำหรับฉือจู้” หยาง หลินฉวน สมาชิกคณะกรรมการ Shizhu Healthcare Commission กล่าวในระหว่างการถ่ายทอดสดงานประชุมบนแพลตฟอร์ม Xinhua Cloud

ในระหว่างพิธีเปิด ฉือจู้ได้เซ็นสัญญาโครงการจำนวน 15 โครงการ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 4.1 หมื่นล้านหยวน ครอบคลุมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การผลิตเชิงสุขภาพ โลจิสติกส์ บริการอีคอมเมิร์ซ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และสาขาอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่รายงาน “2020 Shizhu Health and Wellness White Paper” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ฉือจู้กำลังผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพให้รุดหน้า

 

คำบรรยายภาพ: จีนจัดการประชุม Chongqing (Shizhu) Health and Wellness Conference ครั้งที่ 4 มุ่งส่งเสริมการแพทย์แผนจีนคู่การท่องเที่ยว