เมืองเฉวียนโจวของจีนออกมาตรการยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

เมืองเฉวียนโจวในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ได้ออกชุดมาตรการใหม่เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเมือง

เมืองเฉวียวโจวมุ่งมั่นที่จะการดึงดูดการลงทุนด้านต่าง ๆ เข้ามาในเมือง และได้ทุ่มความพยายามอย่างหนักในการดึงดูดการลงทุนด้านอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนจากโครงการใหม่ ๆ ในห่วงโซ่อุปทานมากกว่า 5.5 หมื่นล้านหยวน

นับตั้งแต่ต้นปี 2563 เมืองเฉวียนโจวได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มเพื่อบรรเทาอุปสรรค์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเร่งปรับปรุงกลไกลเพื่อค้นหาสิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องการ, จัดตั้งกลุ่มทนายความเพื่อให้คำปรึกษาด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ตลอดจนมอบความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อาทิ การจ้างงาน, การจัดหาแหล่งอาหาร, วัสดุอุปกรณ์, การเงิน, การขาย, ภาษี และค่าบริการขนส่ง รวมถึงการออกประกาศเตือนถึงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังเพิ่มวงเงินจ่ายคืนเงินประกันการว่างงานและเงินอุดหนุนเพื่อรักษาเสถียรภาพของงานจากเดิมที่50% มาเป็น 100% ด้วย

ในขณะเดียวกัน เมืองเฉวียนโจวยังได้พยายามปรับปรุงกลไกลการบังคับใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจ ซึ่งจากข้องมูล ณ สิ้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา เมืองเฉวียนโจวได้ปรับลดหรือยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมให้กับบริษัทในเมืองไปแล้วเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2.045 พันล้านหยวน, คืนเงินประกันการว่างงานและเงินอุดหนุนเสถียรภาพการทำงานไปแล้ว 276.03 ล้านหยวน โดยมีบริษัทที่ได้ประโยชน์จากนโยบายเหล่านี้มากถึง 2,814 แห่ง

นอกจากนี้ เมืองเฉวียนโจวยังเดินหน้าปรับปรุงบริการของภาครัฐ โดยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับขั้นตอนการอนุมัติงานด้านธุรการ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นคือ “ยื่นเรื่องในที่เดียว ดำเนินการครอบคลุมทุกส่วน ประหยัดเวลา และการส่งมอบแบบเบ็ดเสร็จ”   

ศูนย์บริการงานบริหารส่วนเทศบาลในเฉวียนโจว ได้จัดตั้งสำนักงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อดูแลการเข้าถึงตลาด การลงทุนและการก่อสร้าง บริการร้านสะดวกซื่้อ ส่งเสริมความน่าอยู่ในสังคม และการดำเนินชีวิตของประชาชน เพื่อให้บริการที่ครบวงจรแก่ผู้ประกอบการธุรกิจและประชาชนทั่วไป   

เมืองเฉวียนโจวยังได้จัดสรรบริการรูปแบบใหม่นั่นคือ “บริการอินเทอร์เน็ต+รัฐบาล” ซึ่งเป็นบริการที่เมืองกว่างโจวได้สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบอนุมัติงานส่วนธุรการทางออนไลน์ พร้อมทั้งนำตู้คีออสสำหรับให้บริการตนเองกว่า 200 เครื่องมาติดตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการของทางภาครัฐแก่ประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง     

 

คำบรรยายใต้ภาพ: ตู้คีออสสำหรับบริการตนเองที่ศูนย์บริการงานบริหารส่วนเทศบาลเฉวียนโจว ในเมืองเฉวียนโจว  สำหรับให้บริการของทางภาครัฐแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง