ส่งต่อความรู้สู่เครือข่าย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563  นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานรับมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf จำนวน 20 ชุด จาก ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพื่อให้บริการที่อุทยานการเรียนรู้เครือข่ายทั่วประเทศ เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและใช้เป็นสื่อประกอบเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการต่อยอดถึงอนาคต ณ TK Alive ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์