เปิด Easy Room RTA ห้องสมุดแห่งใหม่ที่กองบัญชาการกองทัพบก

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 ที่กองบัญชาการกองทัพบก รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตกองบัญชาการกองทัพบก EASY ROOM RTA เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ห้องสมุด EASY ROOM RTA เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปในวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 7.00-18.00 น.