JBS ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ยกระดับการอนุรักษ์ผืนป่าอเมซอน 

JBS ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ยกระดับการอนุรักษ์ผืนป่าอเมซอน แพลตฟอร์มบล็อกเชนจะรับประกันความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ บริษัทจะตั้งกองทุนการลงทุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการอนุรักษ์ชีวนิเวศ

บริษัท JBS ผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ ประกาศเปิดตัวโครงการ Together For the Amazon ซึ่งเป็นแผนงานริเริ่มเพื่อยกระดับการอนุรักษ์และการพัฒนาชีวนิเวศของป่าอเมซอน (Amazon Biome) อันจะนำไปสู่การผลิตที่ยั่งยืนมากขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรมด้วยการลงมือดำเนินการในด้านต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทเท่านั้น โครงการดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้รับการจัดลำดับความสำคัญภายในเป้าหมายความยั่งยืนระดับโลกของ JBS ที่มีการนำเสนอในปี 2562
เสาหลักของโครงการ Together for the Amazon ได้แก่ (i) การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (ii) การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ (iii) การสนับสนุนชุมชน และ (iv) การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เสาหลักแรกประกอบด้วย JBS Green Platform ซึ่งเป็นแผนงานใหม่ที่จะตรวจสอบข้อมูลของซัพพลายเออร์ทางตรงของบริษัท ที่มีข้อมูลการขนส่งปศุสัตว์จากเส้นทางต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะทำให้บริษัทสามารถรับประกันความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเชิงพาณิชย์ และข้อมูลสุขอนามัยของผู้ผลิต รวมถึงความโปร่งใสในการวิเคราะห์ข้อมูลของซัพพลายเออร์ได้

นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดตัวแคมเปญรณรงค์การมีส่วนร่วม เพื่อที่ภายในสิ้นปี 2568 บรรดาผู้ผลิตที่เป็นซัพพลายเออร์ให้กับซัพพลายเออร์ของ JBS อีกทอดหนึ่งนั้น จะได้เข้ามาอยู่บน JBS Green Platform ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ JBS จะให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย สิ่งแวดล้อม และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตในการปรับปรุงการดูแลที่ดิน ฟาร์ม โรงเลี้ยง โรงงาน ฯลฯ ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ขยายการดำเนินการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้แก่ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน

เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ JBS เฝ้าติดตามฟาร์มปศุสัตว์ทั้ง 100% ด้วยการใช้เกณฑ์ความยั่งยืนที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงการไม่ยอมให้มีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างเด็ดขาด ตลอดจนการบุกรุกพื้นที่คุ้มครอง เช่น ที่ดินของชนพื้นเมือง หรือหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานหนัก หรือการใช้เขตต้องห้ามของสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแห่งชาติบราซิล (IBAMA) การวิเคราะห์รายวันนี้ครอบคลุมที่ดิน ฟาร์ม โรงเลี้ยง โรงงาน ฯลฯ มากกว่า 50,000 แห่งในภูมิภาคอเมซอน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประเทศเยอรมนี

“เราขอย้ำให้ทุกท่านได้ทราบถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความยั่งยืนของป่าอเมซอน โดยนอกจากการต่อสู้กับการตัดไม่ทำลายป่าแล้ว เรายังหวังว่าจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพการเกษตรที่ยั่งยืนและการพัฒนาสังคมไปพร้อมกันด้วย” Gilberto Tomazoni, Global CEO ของ JBS กล่าว

กองทุน JBS Fund for the Amazon

สำหรับอีกสามเสาหลักจะดำเนินการผ่านกองทุน JBS Fund for the Amazon ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนสนับสนุนแผนงานต่างๆ สำหรับขยายการอนุรักษ์ป่า ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเงินสนับสนุน 250 ล้านเรอัลในช่วงห้าปีแรก พร้อมตั้งเป้าเพิ่มเป็น 1 พันล้านเรอัลภายในปี 2573 ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่นๆ

กองทุนจะบริหารงานโดย Joanita Maestri Karoleski อดีตซีอีโอของ Seara และได้การสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหาร สภาการคลัง สภาที่ปรึกษา และคณะกรรมการด้านเทคนิค โดยสองกลุ่มหลังจะช่วยคัดเลือกโครงการที่จะได้รับเงินสนับสนุน ซึ่งจะตรวจสอบโดย KPMG ทั้งนี้ จะมีการรายงานกระบวนการทั้งหมด และเผยแพร่ผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์ของโครงการ

สภาที่ปรึกษาประกอบด้วย

· Alessandro Carlucci
Chairman of the Board of Business for Social Responsibility (BSR)
· André Guimarães
Executive Director of the Amazon Environmental Research Institute (IPAM)
· Caio Magri
Chief Executive Officer of Ethos Institute
· Carlos Nobre
Scientists and researcher at the Institute of Advanced Studies of the University of São Paulo (IEA USP)
· Fábio Feldmann
Lawyer and environmentalist
· Marcello Brito
President of the Brazilian Agribusiness Association (Abag)
· Marina Grossi
Chair of the Brazilian Business Council for Sustainable Development (BCSD-Brazil)
· Noël Prioux
CEO of Carrefour Brasil
· Raul Padilla
President, Global Operations at Bunge
· Ronaldo Iabrudi
Joint Deputy Chairman of the Board of GPA
· Teresa Vendramini
President of the Brazilian Rural Society (SRB)

คณะกรรมการด้านเทคนิคประกอบด้วย

· Antonio Fernando Pinheiro Pedro
Environmental Lawyer
· Arnaldo Carneiro Filho
Senior Researcher at SINAPSIS Consulting Company
· Cira Moura
Executive secretary of the Legal Amazon Consortium
· Daniel Nepstad
President and Executive Director of the Earth Innovation Institute
· Durval Dourado Neto
Member of the consultative council at the Forum of the Future Institute. Full Professor and Director of ESALQ/USP
· Jorge Alex Athias
Lawyer and pro-bono professor of Environmental Law at the Federal University of Pará (UFPA)
· Jorge Madeira Nogueira
Full P rofessor of the Department of Economics at the University of Brasília (UnB)
· Lucas Vitor de Carvalho Sousa
Assistant P rofessor of the Department of Economics and Analysis at the Federal University of Amazonas (UFAM)
· Marcio Sztutman
Director for Latin America of the Partnerships for Forests initiative of Palladium: Make it Possible
· Maria Daniele de Jesus Teixeira
Economist at the Federal University of Mato Grosso (UFMT) and professor on the Specialization Course in Sustainability
· Virgilio Viana
General Superintendent of the Sustainable Amazon Foundation (FAS)