อินโดรามา เวนเจอร์ส เปิดบ้านโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอนิเวช ติวารี (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าโรงงาน บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทของอินโดรามา เวนเจอร์ส (หรือ ไอวีแอล) ในจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิลค PET รบวงจรของไอวีแอล และร่วมแสดงความยินดีที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ประจำปี 2563 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ตอกย้ำถึงมุ่งมั่นของไอวีแอลในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ในแต่ละปีโรงงานแห่งนี้สามารถรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ได้ถึง 1.8 พันล้านขวด ช่วยประเทศไทยลดการใช้น้ำมันดิบกว่า 560,000 บาร์เรล ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกซ์มากถึง 133 ล้านกิโลกรัม ลดปริมาณของเสียประเภทพลาสติก PET ที่ถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบเพื่อกำจัดและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ โรงบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ได้ถึงร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำทั้งหมดที่ใช้ภายในโรงงาน รวมถึงมุ่งเน้นกระบวนการควบคุมและประกันคุณภาพการรีไซเคิลอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด