Other

นิสิตเก่า-ปัจจุบัน เตรียมพร้อมคืนเหย้า “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร”

Spread the love

นิสิตเก่า-ปัจจุบัน เตรียมพร้อมร่วมงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร”

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) เตรียมจัดงานคืนเหย้า “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร” เชิญชวนนิสิตเก่าและปัจจุบัน พร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพู เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน เข้าฟรีไม่มีการจำหน่ายบัตร ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ประธานการจัดงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ 2567 เปิดเผยว่า ในปีนี้ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) เตรียมจัดงานคืนเหย้า “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2567 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักที่นำมาจากวรรคทองของบทเพลง “มหาจุฬาลงกรณ์” ในท่อน “ขอทูนขอเทิดพระนามไท พระคุณแนบไว้นิรันดร” ให้ชาวจุฬาฯ หวนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 สืบสู่รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยชาวจุฬาฯ ร่วมเทิดพระเกียรติด้วยความพร้อมใจกัน

สำหรับงานในปีนี้จัดขึ้นระหว่าง เวลา 17.00-22.00 น. รับชมกิจกรรมการแสดงจากผู้แทนนิสิตเก่าและปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดง “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร” การแสดงจากผู้แทนนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 50 ปี (CU16) และรุ่น 51 ปี (CU17) การมอบธงสัญลักษณ์การเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 50 ปี จากผู้แทนนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 50 ปี (CU16) สู่ผู้แทนนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 51 ปี (CU17) การแสดง 3 เจเนอเรชัน ของชาวจุฬาฯ ที่จะบอกเล่าเรื่องราว จากอดีตสู่ปัจจุบัน และกิจกรรมพิเศษ “จุฬาฯ ถ้วน ล้วนถวายพระพร” ที่มีการขับร้องบทเพลงและบทกวีเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” และการเชิญธงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธงสโมสรนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ธงคณะต่าง ๆ ขึ้นประจำบนเวที พร้อมพบกับศิลปิน ดารา นักร้อง พิธีกรมากมาย และดนตรีสนุก ๆ จาก CU Band และการรวมตัวของ CU Cheerleader นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน ครั้งยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ และซุ้มอาหารกว่า 50 ซุ้ม

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้เสริมสร้าง บ่มเพาะนิสิต เพื่อเป็นบัณฑิตออกไปรับใช้บ้านเมืองเป็นระยะเวลาถึง 107 ปี เป็นแหล่งหล่อหลอมพลังความรู้รักสามัคคี ความเป็นพี่เป็นน้อง ความมีน้ำใจไมตรี และประเพณีแห่งความผูกพันรักใคร่ ที่จะเสริมให้พวกเราชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เป็นเสาหลักแห่งแผ่นดินผู้รับใช้สังคมนิรันดร จึงขอเชิญชวนชาวพระเกี้ยว ทั้งนิสิตเก่าและปัจจุบัน ทุกคณะทุกรุ่น มาร่วมกันภาคภูมิใจในสถาบันอันทรงเกียรติ พร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพู เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

โดยในปีนี้งาน “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร” เข้าฟรีไม่มีการจำหน่ายบัตร พร้อมรับเสื้องานที่ระลึก Limited Edition และหนังสือ “มหาวิทยาลัย” สูจิบัตรงานอันทรงคุณค่า แล้วพบกัน ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


Spread the love