เค.อี.รีท จัดประชุมประชุมผู้ถือหุ้น แถลงผลดำเนินงาน

นายธีระ ภู่ตระกูล ในฐานะประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด และนายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จัดการประชุมสามัญ  ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อแถลงผลดำเนินงานประจำปี 2563  และการอนุมัติเข้าลงทุนในโครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ และโครงการเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ ด้วยมูลค่ารวม 670 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การจัดประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานใหญ่ของ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 

บุคลลในภาพ

รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา

1.คุณดวงกมล อ่ำแก้ว             ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

Duangkamon Amkaew           Legal advisor of Baker & McKenzie Ltd.

2.คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม  ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

Tipaphan Puttarawigorm       Executive Director, Property and Infrastructure Investment Group

3.คุณยุทธนา ภู่ประกาย          กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคอี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด

Yutthana Phuprakai                 Managing Director of K.E. REIT Management Co., Ltd.

4.คุณธีระ ภู่ตระกูล                    ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด

Teera Phutrakul                        Chairman and independent director of K.E. REIT Management Co., Ltd

5.คุณกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

Kavin Eiamsakulrat                  Managing Director of K.E. REIT Management Co., Ltd.

6.คุณกรองกาญจน์ นพวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

Krongkarn Noppawarn            Independent financial advisor of Baker Tilly Corporate Advisory Services (Thailand) Limited

7.คุณณัฐพรรณ วุฒิชลธี         ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

Nattapan Vuthicholthee           Investor Relations Director of K.E. REIT Management Co., Ltd.