สภากาชาดไทย จับมือ จีเอสเค ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ส่งมอบ “ชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้า รพ.สนาม” จำนวน 3,000 ชุด ให้กับจุฬาฯ

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ จีเอสเค ผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและวัคซีนนวัตกรรม เสริมกำลังโรงพยาบาลสนาม บริจาค “ชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้า รพ.สนาม” จำนวน 3,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและเข้าถึงใจผู้ป่วยและครอบครัวสู้ภัยโควิด-19

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น สำนักงานฯ ซึ่งมีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ร่วมกับจีเอสเค พันธมิตรโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์”  จัดเตรียม “ชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้า รพ.สนาม” ได้แก่ สิ่งของจำเป็นที่ผู้ป่วยอาจไม่ได้เตรียมมาก่อนล่วงหน้าในการเข้ามาที่ รพ. สนาม จำนวน 3,000 ชุด รวมมูลค่า 500,000 บาท เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ของผู้ป่วยในเบื้องต้น และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามจุฬาฯ ในการรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก

นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ จีเอสเค กล่าวว่า จีเอสเค ตระหนักถึงความเร่งด่วนในการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามและความเดือดร้อนของผู้ป่วย และเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการดูแลแรกเข้าพักที่ รพ สนาม กรณีผู้ป่วยอาจไม่ได้เตรียมตัว จึงได้ส่งมอบ “ชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้า รพ.สนาม” ภายใต้โครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์” ในการช่วยผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยสามารถผ่านพ้นภัยโควิดโดยเร็ว และช่วยแบ่งเบาภาระการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดต่าง ๆ ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือ

จีเอสเคได้ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ดำเนินโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์” ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้สามารถเข้าถึงยาและการรักษาพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนของสภากาชาดไทยทั่วประเทศ ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องประสบกับวิกฤติโควิด-19 จีเอสเคตระหนักถึงความเร่งด่วนในการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามและเข้าใจในความเดือดร้อนของผู้ป่วยโควิด-19 และพร้อมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยสามารถผ่านพ้นภัยโควิดโดยเร็ว